V neděli v podvečer se tak dočkaly hlavně děti, které od tohoto okamžiku začnou odpočívat týdny a dny, které budou chybět do Štědrého večera.
O kulturní program se starali žáci volarské ZUŠ a s pěveckým sborem zpívalo koledy zaplněné náměstí. Volarský vánoční strom se po letech stal součástí náměstí.

Ladislav Beran