Ptáci a něco navíc byl název víkendové výstavy, kterou Prácheňská umělecká beseda (PUB) uspořádala  v novém ateliéru. Prostory v domku u Putimské brány členům PUB pronajalo město. Instalace  byla inspirována výstavou Co lítá po Písku, otevřené do 25. května  v Prácheňském muzeu.

Návštěvníci si mohli  prohlédnout obrazy inspirované ptačí říší. Například Andrej Rády zde představil dva obrazy vytvořené technikou akryl na sololitu. Hlavně čápi a volavky byli inspirací pro obrazy Václava Majera. Amatérský malíř se pochlubil tím, že jednoho    z ptáků  ornitolog nepoznal.

Součástí výstavy byly také fotografie Karla Pecla  a Vladimíra Vlasáka. „Ptáci jsou velký zdrojem informací pro vědu. Jsou všude kolem nás, což je obrovská výhoda. Další výhodou je to, že velice rychle reagují na změny prostředí. Právě tato složka přírody nás informuje, pokud se něco proměňuje," připomněl zoolog Karel Pecl.

Víkendová výstava nebyla poslední  u Putimské brány. „Prostory pět dní v týdnu slouží jako ateliér pro členy, kteří zde o víkendech mohou představit svá díla," uvedl Andrej Rády, místopředseda PUB, spolku výtvarníků, fotografů a dalších umělců i přátel umění.