Nové pomůcky žáci využijí hned v několika předmětech tělocviku, dílnách, biologii i fyzice.

Tělesná výchova posílí od září zejména ve výuce gymnastiky. „Pořídili jsme nafukovací pás určený hlavně pro dětskou gymnastiku, rozkládací klín, švédskou bednu a dětskou kladinu," uvedl ředitel školy Milan Kožíšek. Nové vybavení v budoucnu využijí nejenom žáci základní školy, ale i děti z kroužku gymnastiky při školním klubu.

I hodiny pracovní výchovy, známé jako dílny, už potřebovaly nutnou vzpruhu. „Původní vybavení bylo už třicet let staré a hrozilo, že se žáci při výuce zraní," upozorňuje na možná rizika Milan Kožíšek, „vypadávaly zásuvky na nářadí a svěráky buď vůbec nefungovaly, nebo byly poruchové," upřesňuje.

Od začátku školního roku se proto mohou děti těšit na osm velkých dílenských stolů a šestnáct svěráků.

Nové pomůcky by také mohly změnit pohled žáků na biologii a fyziku, které obecně nepatří k příliš oblíbeným předmětům. Škola nakoupila pomůcky, jejichž prostřednictvím budou učitelé moci dětem vše názorně ukázat. Na žáky čekají nové mikroskopy, modely lidského těla i motorů a souprava pro pokusy s vakuem.

A to stále ještě není všechno. I zázemí tříd se změní k nepoznání. Žáci dostanou nové lavice i židle. Na těch bývalých se sedívalo už patnáct let, byly opotřebené a poškozené. Navíc už ani neodpovídaly hygienickým stanoviskům. Neodrážely totiž vzrůst dětí, protože v jedné třídě se výška žáků značně liší. Problém škola vyřešila novým výškově nastavitelným nábytkem.

Kromě vybavení interiéru se nahradí i pětadvacet let staré tabule, a to pylonovými i interaktivními tabulemi. „Tabule jsme každý rok natírali, ale stejně se pořád loupaly a velmi ztěžka ovládaly. Také jsme měli málo interaktivních tabulí, které dnes začínají být při výuce již samozřejmostí," poznamenal Milan Kožíšek.

Škola do nového vybavení investovala 1,3 milionu korun, z toho 1,1 milionu pokryla dotace z ROP Jihozápad.

Autor: Kateřina Šímová