Kontroverzní lávka architekta Josefa Pleskota, která byla v minulém volebním období hodně diskutovaná a nakonec zamítnutá, se nyní vrací do hry. Ne však jako samostatný projekt, ale jako součást plánované cyklostezky spojující Hradiště s průmyslovou zónou a centrem města. „Cyklostezka by se měla stavět s využitím takzvané Pleskotovy lávky. Architekt už souhlasil s tím, že by lávku rozšířil i pro cyklisty," potvrdil místostarosta Písku Jiří Hořánek po radě města. Tam písečtí radní odsouhlasili, že odbor investic a rozvoje začne pracovat na přípravě projektu a v příštím roce město požádá o dotaci.

Lávku architekta Pleskota od začátku podporoval – tehdy jako starosta – Ondřej Veselý, dnes opoziční zastupitel. „Považuji ji za jeden z nejvýznamnějších projektů pro Písek a to se nemění. Jsem rád, že lávka konečně není politickým tématem, ale že je vůle ji postavit. A pokud se ještě podaří získat na ni i na celou cyklostezku dotaci, bude to skvělé," zmínil Ondřej Veselý.

Nová lávka bude sloužit jako překlenutí přes řeku Otavu a spojení lokalit Hradiště 
a Sv. Václav. Cyklostezka se bude zároveň napojovat na nově vybudovaný podchod pro pěší a cyklisty pod železniční tratí a rychlostní komunikací mezi lokalitou Na Výstavišti a městským sportovním areálem. Stezka by měla vést také kolem připravovaného nového bazénu. „Hlavním cílem cyklostezky je zajistit cyklistům i pěším možnost bezpečně se dopravit do zaměstnání, škol, úřadů nebo za kulturou a sportem," podotkl místostarosta Písku Josef Knot. 

Cyklistická stezka povede po místních komunikacích a chodnících tak, aby splnila normy dle silničního zákona a prováděcí vyhlášky. „Počítá se například se vznikem cyklistických pruhů i s případným rozšířením komunikace," uvedl Petr Jelínek z odboru investic a rozvoje MÚ Písek.

Město se pokusí získat na stavbu cyklostezky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. V letošním roce pak zahájí projekční a přípravné práce a v roce 2017 podá žádost. „Pokud se podaří získat dotaci, zahájíme stavbu v roce 2018 a dokončena by měla být v roce 2019," informoval místostarosta Písku Josef Knot s tím, že odhadované náklady celé akce bez podchodu pro pěší a cyklisty se odhadují na 50 milionů korun. Maximální výše dotace by činila 30 milionů korun.