Je to čtrnáct let, co se poprvé potkali český skotský dudák a vedoucí souboru Miroslav Anger st. a Iain MacDonald, který vede Neilston District Pipe Band. Od té doby se setkávají pravidelně a vytvořilo se mezi nimi přátelství. Miroslav Anger při posledních ročnících nejenom, že chodí se skotským souborem v průvodu, ale hraje i na jejich vystoupeních. Poznáte ho jen podle jiné barvy tartanu (látky na skotské sukni), jinak tam naprosto zapadne.

Miroslav Anger st. je Iainu McDonaldovi za mnohé vděčný. „Když jsme založili v roce 2004 v Praze náš český skotský band The Rebel Pipers, staral se o nás. Zajistil nám dudy i oblečení. A jezdili jsme všichni k němu do Skotska do školy," zmínil se.

Také syn Miroslav Anger ml. hraje v českém skotském souboru. „Iain mi přivezl mé první skotské dudy přímo do Strakonic a předával mi je přímo na festivalu," zavzpomínal. Z roku 2002 je i jejich nejúžasnější společný zážitek. „Byli jsme tam o Velikonocích a oni hráli v kostele," pokračoval.

Fotografie je z roku 2002, kdy ve Strakonicích Iain McDonald předával Miroslavu Angerovi ml. dudy přivezené ze Skotska.

Přátelství Iaina a obou Miroslavů také může za to, že Skoti před několika lety začali kromě Bavorova hrát písničku Holka modrooká. Více o tom řekl Iain McDonald. „Já jsem je učil hrát naše melodie, oni mě zase ty jejich. Do budoucna plánujeme, že bychom určitě zařadili i něco dalšího. Jsme ale rádi, když můžeme zahrát písničku z regionu, kde vystupujeme. Je ale problém, že ladění českých a skotských dud je tak rozdílné, že se to mnohdy ani nedá přizpůsobit," vysvětlil.

V jejich repertoáru ale nechybí Largo od Antonína Dvořáka. To je u skotských dudáckých bandů velice oblíbená melodie, která právě šla dobře transformovat.

Neilston District Pipe Band pod vedením Iaina McDonalda začal jezdit na mezinárodní dudácké festivaly do Strakonic v roce 1978. Pátý ročník
s nimi hrají oba Miroslavové Angerovi.

Strakonicím dávají přednost

Zprava Miroslav Anger ml. a Miroslav Anger st. v průvodu se Skoty.

Miroslava Angera st. a Iaina nepojí jen láska k dudáctví. Oba mají v srdci i Strakonice.

Neilston District Pipe Band, který Iain McDonald vede, vystupuje i po světě. Letos například v Japonsku, Francii či Rumunsku. „V České republice máme nabídky i z jiných regionů, ale většinou je to těžké zvládnout organizačně, každý z nás má i své občanské povolání. A Strakonice mají vždycky přednost," uvedl. Jen jednou se jim podařilo současně s dudáckým festivalem zavítat i do Brna.

Česká skotská dudácká skupina The Rebel Pipers už vystupovala například u památníku československých parašutistů ve Skotsku nebo při oslavách 70. výročí vylodění spojenců v Normandii. To byl podle Miroslava Angera st. naprosto nezapomenutelný zážitek. „Díky vztahům s klubem vojenské historie zaměřeným na Skotsko jsme se zúčastňovali i různých jejich akcí. Hodně jsme králi na vojenských pietních aktech. Nejradši ale jezdíme do Plzně, když jsou v květnu Slavnosti svobody. Vedli jsme také 4. brigádu rychlého nasazení, když letos v červnu slavila v Žatci 20 let," dodal. Nouzi o vystoupení The Rebel Pipers nemají. Jedno přání jim zůstává. Rádi by někdy měli koncert ve Strakonicích.