Na lavici obžalovaných však působil klidným dojmem. Oprostil se od jakýchkoliv plamenných gest či emocí. Výrazněji jen zavrtěl hlavou, když soudkyně Olga Smrčková řekla, že dle informací z přípravného řízení měl absolvovat kurz zacházení s teleskopickým obuškem. Zřejmě tím dal najevo svůj nesouhlas 
s tímto tvrzením. Od soudu sice nakonec odcházel ještě v poutech, ale zakrátko mu je ostraha už mohla sundat.

Jan S. byl totiž po tři čtvrtě roce propuštěn 
z vazby. Soud jej zprostil obžaloby. Předložené důkazy totiž podle něj jasně neprokázaly jeho vinu.
Státní zástupce tvrdil, že matku její syn osudný den nezjištěným předmětem udeřil do zadní části hlavy a způsobil jí další četná poranění na celém těle. Roztrhal a rozřezal její oblečení a shodil ji do tůňky, kde se utopila.

Svoje tvrzení státní zástupce opíral o fakt, že ze smíšeného profilu DNA dvou jiných osob zjištěného na kalhotkách a tričku poškozené byl jednoznačně identifikován genetický materiál obžalovaného. 
Z různých částí oblečení usmrcené ženy a také z jejího těla byly sejmuty jeho pachové stopy svědčící 
o tom, že s věcmi manipuloval. Také na místě, kde byla oběť zřejmě vhozena do vody, se nacházel jeho tělesný pach.

Soudkyně Olga Smrčková však uvedla, že nic z toho Jana S. z vraždy jednoznačně neusvědčuje. Na místě prý mohla být i jiná osoba. Stopy DNA se pak dle znalců na oblečení matky mohly dostat z běžného života ve společné domácnosti.

Státní zástupce proti tomuto rozhodnutí podal odvolání. Aktuálně ale prý nepředpokládá, že by kriminalisté mohli přinést ještě více důkazů. „Policie udělala maximum," řekl s tím, že tak nyní bude očekávat, jak se k případu postaví vrchní soud v Praze.