„Také v historické budově školy se měnila okna a navíc se opravovala fasáda. Akci za 5,3 milionu korun zaplatí město Písek," připomněl Jan Adámek, ředitel ZŠ Jana Husa.

Třídy v této škole se znovu zaplní v pondělí 7. září. Zvlášť slavnostní bude tento den pro prvňáky. Seznámí se nejen s prostředím školy, ale také se svými patrony z devátých tříd, kteří budou jejich pomocníky po celý školní rok," připomněl jednu z tradic Michal Horník, zástupce ředitele ZŠ Jana Husa.

Celkem 9,5 milionu korun z rozpočtu města stojí výstavba centrálních šaten v ZŠ Edvarda Beneše. „Žáci mají do 4. září ředitelské volno a do školy nastoupí v pondělí 7. září. Ale už od 1. září bude o menší děti postaráno. Zajistíme dopolední hlídání a obědy," uvedla včera Martina Štěrbová, zástupkyně ředitelky ZŠ Edvarda Beneše.

K různým úpravám došlo také v dalších základních a mateřských školách v Písku, jejichž zřizovatelem je město. „Jednou z největších letošních akcí bylo zateplení a výměna oken budovy 
1. stupně v ZŠ Edvarda Beneše dokončená ještě před prázdninami. Celkové náklady byly 13 milionů korun, sedm milionů byla dotace z Operačního programu životní prostředí," doplnila Marie Cibulková, vedoucí odboru školství a kultury MÚ Písek.

Peníze

Město Písek investovalo do škol o prázdninách přes 48 milionů korun. Peníze byly určeny především na omezení energetických ztrát a modernizaci odborných učeben. Zdroj: MÚ Písek

Regionální operační program Jihozápad finančně podpořil modernizaci odborných učeben v ZŠ J. K. Tyla, ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ J. Husa.
Energetické úspory přinese zateplení a výměna oken v budově 16. mateřské školy v ulici J. Malého, která je součástí ZŠ Svobodná. Celkové náklady jsou 10,6 milionu korun, z toho osm milionů je dotace z Operačního programu životní prostředí.

Prázdninové stavební a další úpravy se týkají i středních škol, jejichž zřizovatelem je Jihočeský kraj. Ve Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škole Písek je dokončené nové oplocení hřiště. „Částku přes 400 tisíc korun jsme zaplatili z rozpočtu školy, stejně jako další prázdninové akce," zdůraznil Jiří Uhlík, ředitel SPŠ a VOŠ.

K prázdninovým akcím v průmyslovce stejně jako v dalších školách patřilo malování a úpravy tříd a odborných učeben. Škola má nyní v celé budově nový elektronický zabezpečovací systém a nové rozvody elektřiny v dílnách.

Lešení mohli vidět chodci na nové i staré budově Střední zdravotnické škole Písek na rohu Svatotrojické ulice a Třídy Národní svobody. Téměř deset milionů korun stojí zateplení nové budovy a výměna oken v nové i staré budově Střední zdravotnické školy Písek. „Do nové budovy se škola nastěhovala v roce 1990, ale okna jsou už ve velmi špatném stavu. Většina jich nedoléhá, což způsobuje velké tepelné ztráty. Některé rámy už bylo nutné přichytit hřebíky. Od úprav si slibujeme značné úspory na energiích," vysvětlila Helena Šatrová, ředitelka Střední zdravotnické školy Písek.