Ve skutečnosti to tak nebylo. V roce 1903 by vynálezce František Křižík na cestující ve své Elince na bechyňském nádraží čekat nemohl. V tu dobu totiž ještě nestál most nad Lužnicí a vlak tedy musel zastavovat na druhém břehu řeky. Po 113 letech, v Rakousku – Uhersku první vlak poháněný elektřinou, dojel z Tábora do Bechyně až do své dnešní cílové stanice.

České dráhy ve spolupráci s Jihočeským krajem, Národním technickým muzeem a oběma městy na trati se v sobotu pokusily navodit podobnou atmosféru jako při historickém okamžiku. Ani František Křižík (Jaroslav Mrzena) se svou ženou Pavlínou (Marie Ondřichová) a dvěma dcerami (Anežka a Eliška Ondřichovy) si tento okamžik nenechal ujít.

Když se před jedenáctou hodinou Elinka objevila na mostě, bylo jasné, že má stále dost sil, aby celé léto přepravovala výletníky, kteří se rádi nostalgicky ponoří do minulosti. Tímto muzejním exponátem je bude ve vybraných dnech vozit až do konce srpna. O desítky let mladší Bobinku pak dráhy nasadily na pravidelné víkendové spoje.

Popřát Elince bezporuchovou jízdu, přijel do Bechyně i Michal Novotný, ředitel Železničního muzea při Národním technickém muzeu, které o Křižíkův originální vlak pečuje. „Jako běžné provozní vozidlo byla Elinka u Československých státních drah zrušena v roce 1973 a stala se naším muzejním exponátem. Je unikátní, že stále jezdí a dokonce na stejné trati, pro kterou byla vyrobena," ocenil Michal Novotný kvalitu práce tehdejších výrobců, byť má Elinka za sebou několik důkladných rekonstrukcí. Tu dosud největší podstoupila v roce 2003, kdy Křižíkova elektrická dráha slavila sté výročí.

„To byla jednak opravena, ale navíc jí byly vráceny i některé historické detaily. Některé části byly zrestaurovány, jiné jsme museli nahradit replikami. Například, když Elinka končila provoz, měla menší světla, ta jsme při rekonstrukci nahradili původními," upřesnil ředitel Michal Novotný k současné vizáži červeného vlaku s tím, že přes léto za sebou stařičký vlak nepotáhne žádný vagon. Jednak lépe vynikne, ale hlavně se nebude tolik technicky namáhat. Z toho důvodu České dráhy upozorňují, že jízdy si každý zájemce musí rezervovat předem.

Stejně jako ředitel muzea ocenil vitalitu historického vagonu i Jaromír Kotlár z Písku, který s ním v mládí ještě jezdil. „V Bechyni jsme končili sjezd Lužnice, tak jsme s ním odjížděli do Tábora, ale to nebyl tak naleštěný a ani uvnitř neměl nic z dnešní krásy. Oprava se jim skutečně povedla, Křižík by byl určitě spokojený," ocenil dílo.

Také Bobinku pro Léto na Bechyňce, které má do obou měst nalákat více turistů a nabízí jim spousty doprovodného programu v Táboře i Bechyni, se na svou úlohu řádně připravila. Generální ředitel Výzkumného ústavu železničního, Antonín Blažek, ji v sobotu mohl vůbec poprvé představit po kompletní renovaci.

„Bobinku představujeme veřejnosti úplně poprvé čerstvě opravenou. Celá souprava je z 50. až 60. let a běžně v provozu už také není. Jak lokomotiva, tak vagony jsou deponovány v Táboře a nyní budou nasazeny jen pro letní provoz," upřesnil Antonín Blažek.

V sobotu v Bechyni zároveň začala výstava modelové železnice Pavla Kohoutka v Městském muzeu a prvního červece se tam představí i výstava modelů lokomotiv a vozů z trati Tábor – Bechyně. Elinka pojede pouze ve dnech: 18. června, 2., 16. a 30. července, 13. a 27. srpna. Šestnáctého července vás například doveze do Tábora na Bohemia Jazz Fest Rudyho Linky.

Jízdou Elinky začal Festival léto nad Lužnicí, do které se zapojily Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí i Veselí nad Lužnicí a Bechyně.