Mezinárodní muzeum keramiky. Stále se nad ním vznáší nerudovská otázka, kam s ním? Krajští politici chtějí přesunout sbírky do Budějovic, Bechyňští volají po zachování. A není divu. Muzeum má ve městě tradici třiačtyřicet let.

Jak potvrdila krajská radní Hana Rodinová, obavy panují oprávněně. Kraj se přiklání k variantě muzeum zrušit: „Pokud se najdou vhodné prostory, budeme rádi, když v Bechyni zůstane. Nyní to bohužel vypadá tak, že exponáty poputují do Budějovic. Ale definitivní rozhodnutí zatím nepadlo," upozorňuje s tím, že v Budějovicích jsou ve hře zatím dva prostory, kam lze sbírku umístit. Jisté ale je, že mezinárodní muzeum keramiky musí opustit budovu bývalého zámeckého pivovaru, protože Alšově jihočeské galerii tady končí nájemní smlouva.Místo budovy jatek chtějí Bechyňští muzeum

Muzeum keramiky: • Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni založilo v roce 1971 ministerstvo kultury ČSSR.
• Mělo za účel shromažďovat díla, která vytvořili umělci na bechyňském Mezinárodním sympoziu v Bechyni.
• Muzeum spadá pod Alšovu jihočeskou galerii. O jeho osudu rozhodují krajští radní. Zřizovatel AJG Jihočeský kraj uvažuje o tom, že muzeum zavře, část sbírek vystaví v Budějovicích a část uloží do depozitáře.

Proto společnost sympozia předložila bechyňským zastupitelům návrh, jak situaci vyřešit. Chce si v Bechyni zřídit nové vlastní Mezinárodní muzeum keramiky. „V příštím roce se má muzeum v Bechyni pro veřejnost uzavřít. Alšova jihočeská galerie chce sbírky přestěhovat do depozitáře a část v Budějovicích vystavit," vysvětluje člen správní rady keramického sympozia Jiří Hlušička a dodává: „Chceme proto zrekonstruovat budovu bývalých jatek, kde by se pořádala mezinárodní sympozia a vytvořená díla by v Bechyni tak i nadále zůstala. Také chceme jednat s AJG o zapůjčení exponátů z minulých let."

Podle Jiřího Hlušičky z Mezinárodního sympozia keramiky Bechyně by jatka mohla sloužit mimo jiné jako dílny pro umělce, kteří nemají vlastní prostory. Takový postup je prý v cizině běžný. Vzniklo by tedy keramické centrum rozšířené i o odborně zaměřenou knihovnu a po domluvě s AJG by tady mohla být vystavená, jak již bylo zmíněno, i některá díla z minulých sympozií.
„Zatím jsme s galerií nejednali, protože vše je na úplném počátku a nejprve musíme znát názor zastupitelů. Na posledním jednání jsme je seznámili s přípravnými pracemi k založení nového Mezinárodního muzea keramiky," sdělil Jiří Hlušička.

Zastupitelé návrh revitalizovat budovu bývalých jatek pro tyto účely odsouhlasili loni v prosinci. Tehdy pro Táborský deník ředitel Alšovy jihočeské galerie Aleš Seifert řekl: „Nájemní smlouva stále běží a otázka, jak to bude s muzeem vypadat, je dlouhodobě otevřená. Apriori se ho budeme snažit udržet v Bechyni," sliboval.

Nová neziskovka

Keramici radnici nyní navrhují, aby vznikla nezisková společnost, v jejíchž orgánech budou zástupci města, Jihočeského kraje, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, zdejší umělckoprůmyslové školy a keramického sympozia. Na nově vzniklou organizaci by vedení města převedlo budovu i s pozemkem. Společnost by posléze žádala o grant na revitalizaci objektu z prostředků Evropské unie. Pokud by se projekt nepodařilo uskutečnit, bude to znamenat také zánik 50 let staré tradice sympózií v Bechyni.

K bezúplatnému převodu budovy na keramiky se pozitivně staví i starosta Jaroslav Matějka: „Budova chátrá a město nemá na rekonstrukci peníze, takže mně osobně se návrh líbí. Díky tomuto kroku zůstanou zachována sympozia a keramika by z Bechyně nezmizela," shrnul starosta. Upřesnil, že v září budou zastupitelé rozhodovat o tom, zda by do nově vzniklé neziskové společnosti vložili obecní majetek.