Naopak uchazeči o studium na gymnáziu zkoušky absolvovat musí. Na píseckém gymnáziu využívají už několik let Scio testy. „Žáci píší testy z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů. Kromě toho samozřejmě přihlížíme k výsledkům na základní škole," uvedl ředitel gymnázia Petr Pícha.

Zájem o gymnázium je a vypadá to, že bude i dál. „Převis žáků na čtyřleté studium bývá téměř dvojnásobný. Obvykle si uchazeči dají přihlášku na gymnázium naše a do Strakonic a v případě úspěchu na obou školách si vyberou tu, kterou mají blíž," doplnil ředitel s tím, že písecké gymnázium letos otevře dvě třídy po třiceti studentech na čtyřletém studiu, jednu třídu na šestiletém a jednu na osmiletém.

V Gymnáziu Milevsko plánují otevřít jednu třídu čtyřletého gymnázia a jednu šestiletého, které je určeno pro žáky ze sedmých tříd. Ředitel gymnázia Petr Barda neočekává, že by se na zájemce, kteří splní kritéria přijímacího řízení, nedostalo. „Převis mít nebudeme," konstatoval Petr Barda a argumentoval malou spádovou oblastí, tedy nižším počtem dětí, a tím, že do prvního ročníku čtyřletého gymnázia půjdou žáci, jejichž vrstevníci už chodí na šestileté gymnázium. „Byli bychom rádi, kdyby ve třídách bylo okolo dvaceti žáků, ale uvidíme, jaký bude skutečný počet," dodal ředitel.

Škola po delší době otevírá obor pokrývač
Písek – Absolventi učebních oborů na Písecku se o práci bát nemusí. Přesto rodiče preferují, aby si jejich děti udělaly maturitu. „Ze spolupráce se základními školami vyplývá, že rodiče dlouhodobě dávají přednost maturitním oborům. Málokdy si však uvědomují, že pokud jejich dítě nezvládne státní maturitu, vychází ze školy prakticky bez vzdělání, protože i když má znalosti, nemá doklad o studiu, který po něm požadují zaměstnavatelé," vysvětlil zástupce ředitele SOŠ a SOU Písek Zdeněk Kalinovský.

Učební obory jsou větší jistotou především pro ty, kteří mají s učením problémy. A jakým dávají děti za rodičovské podpory největší přednost? „Největší zájem bývá o obor automechanik, instalatér a cukrář. Zájem je i o maturitní obory, které škola vyučuje, autotronik a provoz a ekonomika dopravy," konstatoval Zdeněk Kalinovský.

Letos nabídku pro absolventy devátých tříd v SOŠ a SOU Písek rozšířili o obor pokrývač. „Několik let jsme jej neotevírali, ale v poslední době vznikla poptávka mezi zaměstnavateli po pokrývačích," odůvodnil Zdeněk Kalinovský.

Další rozšíření nabídky oborů plánují pro školní rok 2017-2018, a to o strojírensky zaměřený obor. „Impulz k tomu dali zaměstnavatelé z písecké průmyslové zóny, kteří stále požadují zaměstnance s technickými profesemi, kterých je na Písecku nedostatek. Proto budeme žádat prostřednictvím Jihočeského kraje na Ministerstvu školství o povolení na zařazení strojírenského oboru, kde by se mimo jiné učili žáci i obrábění," prozradil Zdeněk Kalinovský.

Škola při výuce využívá moderní technologie. Například u oboru truhlář se jedná o počítačově řízené obráběcí centrum (CNC). Někteří z jeho absolventů se podle ředitele Kontaktního pracoviště Písek Úřadu práce ČR Jiřího Brožáka velmi dobře zapracovali i do technických oborů ve zmíněné průmyslové zóně. Je to i díky moderní výuce. „Budoucí truhláři se u nás učí obsluhu moderního počítačově řízeného obráběcího centra, které frézuje a řeže dřevo podle naprogramování. Učí se částečně i programovat stroj podle požadovaných parametrů výsledného výrobku," dodal Zdeněk Kalinovský. Mezi další obory, jejichž absolventi snadno získávají práci, jsou i stavební profese, kuchaři, servírky a číšníci.

Obchodní akademie klade důraz na cizí jazyk
Písek – Ve školním roce 2016/2017 bude do 1. ročníku Obchodní akademie Písek přijato 60 žáků, tedy dvě třídy. Uchazeči budou muset napsat test z cizího jazyka. „Mohou si vybrat angličtinu nebo němčinu," upřesnil ředitel obchodní akademie Pavel Sekyrka.
V jazykovém testu může uchazeč dosáhnout 50 bodů, 30 bodů tvoří průměr třech posledních klasifikačních období. „Za umístění v krajských a okresních olympiádách může uchazeč získat až 10 bodů. Stejný počet může být přidělen za Cambridgské zkoušky," vysvětlil ředitel s tím, že maximální počet bodů je 100. Přijato bude 60 uchazečů s nejvyšším počtem bodů.
První termín přijímacích zkoušek je 22. dubna. 

Zdravotnická škola dělá přijímačky z českého jazyka
Písek – Střední zdravotnický škola Písek vyžaduje, aby uchazeči splnili přijímací zkoušky z českého jazyka. „To se nám osvědčilo, češtinu budou potřebovat i u maturity," podotkla ředitelka školy Helena Šatrová. Kromě výsledků z testu se přihlíží ke známkám ze základní školy. Kolik studentů pro následující školní rok škola přijme, se těžko odhaduje. „Loni jsme měli převis, ale z toho nemůžeme vycházet, jelikož jsme otevírali jednu třídu oboru zdravotnický asistent a jednu třídu oboru zdravotnické lyceum," vysvětluje ředitelka s tím, že letos škola otevře dvě třídy po třiceti žácích v oboru zdravotnický asistent. Takto se to střídá pravidelně obrok.