Úřad práce začal vydávat nový průkaz OZP, který má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský či řidičský průkaz, v dubnu.
K 31. prosinci 2015 platnost všech dalších průkazů OZP končí. „Jejich držitelé, kterých je v republice na 230 tisíc, už tak nebudou moci v případě, že si včas nezajistí jejich výměnu, využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají," upozornila Kateřina Sadílková, pověřená řízením ÚP ČR „A to do doby vydání nového dokladu," upozorňuje šéfka ÚP.

„Chtěli bychom apelovat na klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku a dostavili se na úřad práce nejlépe do konce listopadu, aby bylo možné stihnout nový průkaz vyrobit," upozornila Vendula Pohlová, vedoucí oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením českokrumlovské pobočky ÚP. „V současné době klienti používají až čtyři různé varianty průkazů. To způsobuje různé praktické nepříjemnosti: například dopravci už častokrát neví, který průkaz OZP je platný, a který ne. Z důvodu zpřehlednění a zjednodušení situace v letošním roce ÚP ČR přistoupil k výměně stávajících průkazů. Od ledna 2016 tak bude platná jedna jediná varianta průkazu."

Ti, kteří uplatní nárok na průkaz OZP do konce roku 2015, na něj budou mít nárok, kdo na úřad práce do konce roku nepřijde, nárok na něj ztrácí. „Kdo tedy přijde do konce roku, má nárok na vyrobení nového průkazu a bude mu platit i nadále po dobu, na kterou mu byl uznán," vysvětlila Vendula Pohlová. „Kdo nepřijde, tuto výhodu stanovenou zákonem pozbývá a musel by znovu žádat a znovu projít kolečkem posouzení zdravotního stavu."

Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit starý průkaz (průkaz mimořádných výhod, dočasný průkaz), aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na OP (35 mm x 45mm), a občanský průkaz. „V budově ÚP není k dispozici fotograf, žadatelé si musí fotografii přinést s sebou," dodala Vendula Pohlová.