Město proto nyní rozhodlo o tom, že vznik takového díla podpoří.
„Jedná se o publikaci, která by měla komplexně pojmout historii a dějiny Jindřichova Hradce," objasnil starosta Stanislav Mrvka. Podle informací jindřichohradecké tiskové mluvčí Karolíny Průšové je v současné době sestavován odborný autorský kolektiv, který by se měl podílet na přípravě rukopisu. Ten by měl mít ve finální podobě rozsah 575 stran textu. Publikace bude ilustrována černobílými i barevnými archiváliemi a fotografiemi.
Vydání knihy je předběžně plánováno na polovinu roku 2018 v nákladu jednoho tisíce výtisků.
Rada města nyní odsouhlasila poskytnutí dotace ve výši 200 tisíc korun účelově určené na podporu vydání publikace Dějiny Jindřichova Hradce – historické monografie. Dále radní souhlasili i s financováním z rozpočtu města pro roky 2017 a 2018. Celou věcí se bude ještě zabývat zastupitelstvo.

Petra Lejtnarová