Jihočeský kraj už podal takzvaný projektový námět na Státní fond životního prostředí (SFŽP). Podle tiskového mluvčího krajského úřadu Radka Šímy je to první krok k získání financí z grantu ministerstva životního prostředí. „Projektový námět podal kraj 30. září. Pokud SFŽP schválí projektový námět, bude Jihočeský kraj vyzván k předložení žádosti o poskytnutí podpory," říká Radek Šíma a dodává, že příjem žádostí bude zahájen 12. října 2015 a ukončen ke dni 31. prosince 2015.

Třetí výzvaPeníze na ekologickou likvidaci nelegální skládky u Hůr by mohla nabídnout 3. výzva Národního programu Životního prostředí na odpady, staré zátěže a environmentální rizika. Stát ale hradí jen 80 % celkových uznatelných nákladů.

Žadatelem o podporu by měl být Jihočeský kraj, protože příslušný grantový program je určen pro vyšší samosprávné celky nebo města s rozšířenou působností. Finanční spoluúčast ale přislíbila i obec Hůry, v jejímž katastru se skládka nachází. „O možné další finanční spoluúčasti Statutárního města České Budějovice se bude jednat," dodává Radek Šíma.

Náklady na ekologickou likvidaci skládky, kde nyní může být až přes 6000 tun odpadů, se odhadují na šest až devět milionů korun. Stát by mohl přispět 80 %. Podle Jiřího Borovky, starosty Hůr, se jeho obec chce spolupodílet, ale její možnosti jsou přece jen omezené.

Likvidace skládky nebude zadarmo

Milion korun. To je horní hranice pro možnou spoluúčast obce Hůry na likvidaci skládky, která zůstala kousek od vsi po zkrachovalé firmě Profiakont.

Minulý týden potvrdilo zmíněný milion rozhodnutí zastupitelstva. „Nakonec jsme se na tom v zastupitelstvu shodli všichni," říká starosta Hůr Jiří Borovka. Pro obec to podle starosty znamená čtvrtinu běžného rozpočtu. „Shodli jsme se ale na tom, že se nám to vyplatí," dodává Jiří Borovka. Spoluúčast v takové výši je však podmíněna tím, že skládka zmizí úplně. „Jinak tam začnou lidé zase navážet odpad a začne to přibývat," upozorňuje starosta.

Likvidace skládky by měla být v režii kraje, který může žádat o vhodnou dotaci. Dotace je ale podmíněna spoluúčastí žadatele ve výši 20% nákladů. Odhady nákladů na likvidaci skládky hovoří o šesti až devíti milionech korun. Obec je připravena kraji přispět na spoluúčast polovinou a nejvýše zmíněným milionem korun. Na likvidaci skládky by to snad mělo stačit. Na skládce leží z doby Profiakontu starý textil nebo koberce. Postupem času tam ale přibyly například i pneumatiky a další odpad. Podle Jiřího Borovky je však naděje, že pokud kraj uspěje s žádostí o grant, zmizí skládka příští rok.

Dalším, kdo by se mohl na likvidaci skládky podílet, je město České Budějovice, protože i to může jako obec s rozšířenou působností žádat o ministerskou dotaci. S městem ale zatím ani kraj ani Hůry o spoluúčasti nejednaly. „Vzhledem k tomu, že na úrovni města České Budějovice tato záležitost zatím projednávána nebyla, nemohu předjímat případný výsledek," uvedl v této souvislosti pro Deník náměstek primátora Petr Podhola.

Nechtěné dědictvíFirma Profiakont měla u Hůr řádně povolený recyklační provoz. V závěru existence ale porušila předpisy, dostala několik pokut a skončila v konkurzu.

Podle Petry Roubíčkové, tiskové mluvčí ministerstva životního prostředí, byly letos vyhlášeny už dvě zvláštní grantové výzvy pro kraje a obce. Peníze jsou určené na odstranění černých skládek či akutních ekologických havárií nelegálních skladů odpadů, které ohrožují zdraví obyvatel a životní prostředí. „Program odstartoval ministr životního prostředí Richard Brabec poté, co v únoru navštívil areál bývalé společnosti Vitka Textiles v Brněnci na Svitavsku," říká Petra Roubíčková s tím, že ministr přislíbil, že stát bude řešit sanace akutních případů ohrožení lidského zdraví a životního prostředí u opuštěných skladů či černých skládek pokud není možné sanaci dlouhodobě řešit s ohledem na složité majetkové vztahy.

Podporu získají nejen projekty na akutní sanační zásahy, kde není původce známý či neexistuje, ale i projekty, kdy odpovědný subjekt nápravu havarijního stavu neřeší nebo ji není schopen řešit. „V takových případech budou náklady na nezbytná opatření následně vymáhány po majiteli nebo původci havárie," dodává Petra Roubíčková. V případě Hůr je ale firma Profiakont již vymazána z obchodního rejstříku, protože prošla konkurzem.