Nyní byla tato informace přednesena i třeboňským zastupitelům. „Zastupitelstvo vzalo na vědomí projekt vnitrostátní fúze sloučením nástupnické společnosti Lázně Aurora s.r.o. a zanikající společnosti Bertiny lázně Třeboň s.r.o. a schválilo provedení výše uvedených skutečností," potvrdila tisková mluvčí města Jitka Bednářová.

Jak uvedla starostka Terezie Jenisová, rozhodným dnem pro fúzi je 1. leden 2017.

„Projekt usnadní jak řízení obou společností, tak spolupráci s dodavateli, možnosti převedení zaměstnanců v případě potřeby i pružnou nabídku volných kapacit," vysvětlila.

Podle informací, které zazněly na jednání zastupitelstva, by fúze neměla ohrozit zaměstnanost.

„Roční úspora se předpokládá zatím hlavně v administrativní oblasti ve výši zhruba čtvrt milionu korun. Zásadním smyslem fúze je efektivita řízení lázeňských zařízení v majetku města," doplnila mluvčí.

Petra Lejtnarová