Radní schválili jejich přípravu a vyhledání vhodného dotačního titulu. Ten už se možná dokonce podařilo najít. „V příštím týdnu bude vypsán dotační titul ministerstva zemědělství, do kterého bychom mohli podat žádost," nastínil vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Písku Miloslav Šatra.

Pravidelně při každé povodni potok zasahuje majetek lidí, kteří v ulicích Hradišťská a Ostrovní bydlí nebo zde mají zahradu. „Zkušenosti z povodní jasně hovoří pro to, že bychom protipovodňová opatření měli udělat," podotkl místostarosta Písku Jiří Hořánek.

Město musí celý projekt prodiskutovat také s lidmi, kteří v dotčeném úseku bydlí. „Budeme jednat s obyvateli domů v Hradišťské a Ostrovní ulici, jejichž pozemků by se protipovodňová opatření měla dotknout," doplnil Miloslav Šatra.

S tím by ale zřejmě neměl být problém, jelikož lidé, kteří zde žijí, po úpravách už dávno volají. Protipovodňová opatření uvítají i manželé Hana a Rudolf Tumpachovi, jejichž zahradnictví zde skončilo už několikrát pod vodou.

Písečtí oslovili také Povodí Vltavy. „Zareagovali dobře, mají zájem to řešit," řekla starostka města Eva Vanžurová. Doplnila, že v horním toku by měla opatření odpovídat přírodnímu rázu, v dolní části by byl zřejmě největší zásah. „Tam se bude muset postavit klasická zeď," konstatovala.

V budoucnu by bylo třeba revitalizovat celý Mehelnický potok, ale město začne tím, co přináší největší škody při povodních.

Mehelnický potok teče z Píseckých hor a vlévá se do řeky Otavy.