Problémem je nerovnoměrné rozložení zájmu rodičů, proto budou některé školy odmítat děti, bydlící mimo školský obvod. V ZŠ Dukelská dokonce hrozilo, že se do lavic nedostanou ani všechny děti 
z obvodu. U zápisu nabídli necelých 60 míst. Podle ředitelky Marie Kocurkové zde ale měli po odečtení odkladů 99 zájemců.

Nyní se připravují 
i na to, že by otevřeli první třídy tři. I když by to bylo prostorově komplikované, protože budova je na hranici kapacit, uspokojili by pak alespoň všechny zájemce ze školského obvodu. O přijetí či nepřijetí dětí bude ZŠ Dukelská informovat rodiče v úterý.

Žádnou třídu navíc oproti plánovaným čtyřem nemohou přidat v ZŠ O. Nedbala na sídlišti Šumava. Podle ředitele Miroslava Poláčka je už teď škola tak plná, že volné jsou pouze dvě odborné učebny fyziky a chemie, které jsou speciálně zařízené a všechny další prostory jsou obsazené. Naplněná je i kapacita družiny. 


V této škole se ale podle ředitele podaří děti z obvodu umístit. Odmítat budou jen děti bydlící mimo obvod.

Třídu navíc by v případě nutnosti mohli otevřít 
v ZŠ a MŠ J. Š. Baara, měli by jich potom pět. Tam, kde mají volno, totiž budou muset pojmout i děti 
ze škol, které jsou doslova nacpané až po střechu a musejí už další děti odmítat.

Situaci ještě zhoršují takové faktory, jako jsou děti 
z okolních obcí, které chtějí jejich rodiče přihlásit v Českých Budějovicích nebo zmenšený podíl odkladů. „Letos bylo pouze dvanáct procent odkladů, dlouhodobý průměr odkladů je dvacet procent," říká k tomu náměstek primátora Martin Maršík a dodává, že i to zvyšuje tlak na školské kapacity. Město původně chtělo na podzim otevřít pro prvňáčky 45 tříd. Teď podle náměstka primátora počítá se 48 třídami a nevylučuje, že by jich nakonec mohlo být až 50.

„Rodiče budou informováni o přijetí či nepřijetí nejpozději 3. února. Na webech škol a nástěnkách," připojuje Martin Maršík a dodává, že pak by se mělo i ukázat, kolik z 1570 dětí, které se ucházely o zápis, má přihlášku na více školách. I to by mohlo pomoci řešení problému.

Třídy navíc by mohli otevřít v ZŠ a MŠ J. Š. Baara. Teď připravují k otevření čtyři třídy prvňáčků, v případě nutnosti by jim kapacity umožňovaly 
i otevření pěti tříd. Ředitel školy Vladimír Čunát ale upozorňuje, že zatím je situace nejasná. U zápisu měli 120 dětí, 20 chtělo odklad. Zbývajících sto odpovídá čtyřem třídám, ale někteří rodiče už ohlásili, že byli přijati jinde. Další rodiče se naopak ptají jestli by na základce nebylo místo.

Podle náměstka primátora Martina Maršíka se město musí připravit na to, že počty prvňáčků neklesnou ještě čtyři roky, pak by jich mělo začít ubývat a s tím by mohl polevit i tlak na školské kapacity. Věc chce ale radnice řešit, aby se vyhnula situacím, kdy rodiče nocují před školami, aby pro děti dostali přední místo u zápisu.

Pro rodiče je získání vhodné školy nutné třeba kvůli dojíždění. Radnice ale zdůrazňuje, že celkově pro všechny děti místo je.