Důvody, na které se dotazoval opoziční zastupitel Zdeněk Herout, jsou podle Davida Lukeše, vedoucího odboru investic a správy majetku města, dva. „Jeden je ten, že je město letos rozkopané poměrně dost," reagoval David Lukeš především na úpravy v Jeřábkově, Komenského a Švermově ulici. „Druhá věc je ta, že by se nejspíš z kapacitních důvodů všechny akce nestihly uskutečnit s patřičnou kvalitou," dodal.

Argumenty se Zdeňku Heroutovi nezdály. „To jsme nevěděli při schvalování rozpočtu, že město bude rozkopané a jaké akce se budou dělat?" ptal se. „Věděli jsme to, jen jsme možná přecenili své síly," reagoval David Lukeš.

Radní Miroslav Doubek upřesnil k obnově kanalizačního sběrače D, že by se akce nechala uskutečnit. „Ale ukázalo se, že některé akce – Jeřábkova, Švermova a další jsou proti původně navrženému rozpočtu o něco dražší. V zájmu zachování vyrovnanosti rozpočtu bylo nutno od nějaké akce upustit," vysvětlil.

Zdeněk Herout měl další dotaz. „Navýšení bylo na základě viceprací, které se zjistily při stavbě, nebo to bylo špatně připravené, spočítané a naprojektované?" ptal se.

Miroslav Doubek se vrátil při vysvětlení do loňského roku. „Věděl někdo, když jsme připravovali rozpočet, kolik bude stát druhá etapa obnovy Švermovy ulice? Byly úvahy, že to bude mezi pěti a patnácti miliony korun, v rozpočtu jsme měli zhruba šest a stojí devět milionů," argumentoval Miroslav Doubek a totéž vysvětlení použil i v případě obnovy teplovodu v ulici J. A. Komenského s tím, že podobné je to také u ostatních projektů. Celkem jde o pět akcí, které v Milevsku letos neudělají. 

Nejdražší odloženou akcí je obnova kanalizačního sběrače D v Nádražní ulici v ceně dva miliony korun.