S jakými úmysly vstupovala do funkce starosty, jak se svým postem sžila a čeho chce dosáhnout, jsme se někdejší místostarostky zeptali.

Když jste byla zvolena do funkce starostky, šla jste do toho s tím, že pouze překlenete období do podzimních voleb, nebo jste již měla své vlastní záměry?
V tu chvíli nebylo možné, aby město po celou dobu bylo bez vedení. Vzala jsem to jako svou povinnost, postavit se věci čelem. Od začátku tohoto volebního období jsem byla v roli první místostarostky pověřená případným zastupováním starosty, takže to logicky přešlo na mne. Šla jsem do toho s tím, že je nutné převést město přes těch několik měsíců, které zbývají do voleb a dovést do konce to, co je naplánováno, veškeré významné investiční i jiné akce. Nenastupovala jsem sem s tím, že bych chtěla něco zásadním způsobem měnit. Důvodem je možná i to, že jsme snížili počet uvolněných zastupitelů, tudíž jsme si práci, kterou jsme dřív dělali ve třech, rozdělili mezi sebou já a pan místostarosta Zdeněk Mráz a nemáme ani tolik prostoru něco dalšího vymýšlet.

Jak jste se sžila se svou novou funkcí? Co přibylo k vašim povinnostem?
Ten přechod byl poměrně rychlý a v docela vyhrocené situaci. Řekla bych, že ale nedošlo k tomu, že bychom přestali fungovat. Po zvolení jsem převzala povinnosti, jaké zastával Jiří Houdek a k tomu i nadále vykonávám to, co jsem dělala dříve na pozici místostarostky. Zabývám se sociální oblastí, dalším z mých okruhů je Zdravé město Třeboň, školství a k nim mám i ten blok povinností, které na sebe váže funkce starosty. Na rozdíl od Jiřího Houdka ale nemám stanovenou žádnou pozici v lázních, on byl prokuristou, já jsem pouze členem valné hromady obou lázní.

Žádné zásadní změny tedy nechystáte. Co do konce volebního období plánujete udělat?
Úplně nová věc, která by nebyla zahrnuta při schvalování rozpočtu, tady není. Co je ale pro mě důležité, chtěla bych do podzimu dotáhnout záležitost otevření rodinného centra, na nějž máme vyčleněno 300 tisíc korun. Vycházíme z již existujících prostor v majetku města, proto ta částka není tak závratná. Jde o bývalou ordinaci v Domově s pečovatelskou službou vedle kulturního a kongresového centra Roháč. Pakliže vše půjde tak, jak má, pak bychom rádi otevírali ještě před prázdninami.

Letos by mělo dojít k dokončení některých velkých investičních akcí, které byly poměrně hodně diskutovány při všech jednáních zastupitelů. Stojíte si za těmito investicemi? Nenapadlo vás s vaší novou funkcí je vzhledem k napjatému rozpočtu odložit nebo nějak zredukovat?
Já jsem za těmito investicemi stála už jako místostarostka, když nejprve v radě města a potom i v zastupitelstvu jsem podpořila rozpočet i s těmito akcemi. Tedy nemám důvod se k tomu vracet a nějak to měnit. Přesun technických služeb je v plném proudu a my doufáme, že jej dovedeme do konce ještě před tím, než budou volby. Je to tak i naplánováno, časový harmonogram je jasně stanovený a vše běží tak, jak má. Stejně tak je ve fázi dokončovacích prací i sportovní areál, takže pokud tam vše dobře půjde, o prázdninách  by se mělo začít sportovat.
Když mluvíme o sportu, coby místostarostka jste měla v kompetenci také skupinu pro cyklistiku. Pokračuje tento projekt a čím se teď zabývá?
Pracovní skupina pro cyklistiku se schází poměrně intenzivně, a to ve dvou rovinách. Jednak jsme zahájili spolupráci s městem Gmünd na rozvoji přeshraniční turistiky a cykloturistiky. Potom je tady druhá část, která by se měla týkat vylepšení podmínek v Třeboni. Teď si vyhodnocujeme jednotlivá zjištění, která  jsme učinili na podzim. Týkají se dostatečné bezpečnosti provozu ve městě. Budeme řešit, jak zjištěné nedostatky odstranit v co nejkratší době. Záležet v těchto případech bude i na tom, zda je dané místo v majetku města či nikoli. Pokud ano, je vše jednodušší a město samo může rozhodnout o nějaké úpravě.

Zmínila jste i to, že působíte jako politik Zdravého města Třeboň. Z fóra, kde se vyjadřovali občané Třeboně k situaci ve městě, vzešlo hned několik témat. Budete se zabývat i jimi, například poliklinikou nebo koupalištěm?
Poliklinika je po mateřském centru druhou nedořešenou záležitostí. Její neutěšený stav pálí Třeboň již mnoho let. Tam se zatím nepodařilo nijak pokročit. Je problém v tom, že objekt je ve vlastnictví několika soukromých subjektů a město tam nemůže investovat. Nicméně víme, že je potřeba s tím něco dělat a je to jedna z věcí, kterou se i nadále chceme zabývat. V případě koupaliště už jsme udělali několik konkrétních kroků. Byli jsme se podívat v Dačicích, Soběslavi  a také v Mladé Vožici, kde nyní výstavbu chystají, abychom věděli, co to obnáší a jestli by to pro nás mohla být dobrá inspirace či nikoli. To, co by pro nás nejvíce přicházelo v úvahu, je model, jaký mají v Soběslavi. U toho jsme ale zatím skončili.

Takže na koupaliště si Třeboňáci také ještě nějaký čas počkají?
Výstavba koupaliště je zatím v rozpočtu vedena jako vázaná investice, a to v případě, že by se nám podařilo prodat autokemp Třeboňský ráj. Tyto peníze by potom měly být použity na výstavbu koupaliště. To by samozřejmě ale nestačilo, protože investice bude řádově za padesát až sedmdesát milionů, takže by se musely hledat ještě další prostředky. Co je hlavní, zatím stále nemáme žádného zájemce na koupi autokempu, tudíž je vše pouze v hypotetické rovině. Ale představu, jak by to mělo vypadat, už máme. Lokalit, kde by koupaliště mohlo být umístěno, není tolik. Co by se nám líbilo, je to, kdyby se mohlo využít již stávající zázemí na břehu rybníka Svět. Je tam dostatek místa a nemuselo by se tolik investovat do doplňující infrastruktury. Navíc by to bylo příjemné propojení přírodního koupání s koupalištěm umělým.

Petra Jouzová