V roce minulém byla příprava dokončena a projekt získal dotaci necelý jeden milion osm set tisíc korun.


„Území, kterým má cyklotrasa vést, přitahuje především svou přírodní krásou a kulturním dědictvím, v neposlední řadě pak také nenáročným profilem budoucí cyklotrasy, což je dáno trasováním co nejblíže vodnímu toku řeky Volyňky. Toto řešení je současně šetrné k životnímu prostředí a podporuje zdravý životní styl," uvedla na adresu výstavby cyklotrasy Lenka Švecová z odboru školství, kultury a cestovního ruchu Vimperk.


Cyklotrasa Volyňka propoje v délce čtyřicet dva kilometrů stávající dvě cyklotrasy, a to Vltavskou a Otavskou. Toto propojení se dvěma nejfrekventovanějšími cyklotrasami přivede cykloturisty do míst s nenáročným profilem, který je dán trasováním co nejblíže vodnímu toku řeky Volyňky. „Tyto lokality jsou dnes turisty zbytečně opomíjeny," dodala Lenka Švecová.


Realizace projektu byla zahájena letos v květnu a dle časového harmonogramu má být dokončena v říjnu 2013. Ukončení celého projektu je plánováno na listopad.

ONDŘEJ BABKA