Volba, která bude následovat v lednu po dalších nezbytných procesních úkonech (prostor pro vznesení připomínek a pozdější představení kandidátů akademické obci), bude již druhým pokusem o nalezení nového rektora pro funkční období 2016 2020. První volba skončila 8. prosince patovou situací.

„Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích volil tajným hlasováním ze dvou kandidátů, kterými byli současný rektor prof. Libor Grubhoffer a děkan zemědělské fakulty prof. Miloslav Šoch. V žádném ze tří kol nezískal ani jeden z kandidátů potřebnou podporu, tj. minimálně 21 hlasů z celkového počtu 40 senátorů. Rektor pro funkční období 2016 2020 tak prozatím nebyl zvolen," připomíná Dagmar Dvořáková.

Rektora Jihočeské univerzity volí Akademický senát, který má 40 členů tvořených zástupci všech osmi fakult univerzity. Každá fakulta je zastoupena třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty. Stávajícímu rektorovi Liboru Grubhofferovi končí mandát 31. 3. 2016.