Zrekonstruované kolejiště s nástupními ostrůvky je definitivně hotové. Stále však ve vzduchu visí otázka, co bude se sousední hlavní nádražní budovou, kde jsou pokladny, čekárna a další obslužné prostory. Objekt 
v posledních letech jenom dál chátrá.
I když k avizovanému převodu budovy z majetku Českých drah na Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) stále nedošlo, snad se už blýská na lepší časy. Více k tomu řekl náměstek generálního ředitele SŽDC Mojmír Nejezchleba. „Na rekonstrukci stanice by měl navázat další projekt, což je vybudování nového obslužného terminálu pro vlaky i autobusy ve spolupráci s městem i ČSAD STTTRANS. Už teď dáváme dohromady přípravnou dokumentaci, abychom byli připraveni, až k převodu dojde," uvedl na úterním slavnostním předání zrekonstruované železniční stanice .
Podporu tomuto záměru přislíbil při této akci i jihočeský radní pro dopravu Antonín Krák. „Budeme spolupracovat na získávání prostředků z dotací, například prostřednictvím Jihočeského koordinátora dopravy – JIKORD," dodal.
Pozadu nezůstal ani starosta Strakonic Břetislav Hrdlička. „Budeme rádi spolupracovat na dalších aktivitách. Tedy i na přípravách vybudování společného terminálu pro vlaky i autobusy," konstatoval.
Hlavní nádražní budova ve Strakonicích patří mezi objekty, které mají v nejbližší době přejít z majetku Českých drah do vlastnictví SŽDC. Jsou to vlastně všechna nádraží v celé ČR.