V Kardašově Řečici dnes vypukne přestavba, která zde zcela změní dopravní situaci. Jak vysvětlil starosta Petr Nekut, bude kompletně vyřešena nová organizace dopravy, parkování a celkové fungování středu města.

„Základním smyslem akce je zvýšení bezpečnosti pro dopravně velmi zatížený střed města, zejména pro chodce a děti, omezení parkování pro kamiony a využití ploch v centru pro pěší a děti," vysvětlil.

Stavební práce budou trvat zhruba čtvrt roku a přijdou na 5,6 milionu korun. Součástí bude i nové veřejné osvětlení, parkoviště, přechody, chodníky a městský mobiliář.

Jak zdůraznil starosta, budou sice práce realizovány po etapách, aby se co nejméně dotkly života ve městě, přesto musí všichni s určitými omezeními počítat. „Chtěl bych tímto požádat všechny občany i návštěvníky města o pochopení a trpělivost při nezbytných pracích prováděných na vozovkách i v jejich okolí a uposlechnutí pokynů pracovníků provádějících firem," apeluje Petr Nekut.

I podle místních je ve městě pro chodce nebezpečno. „Když chce člověk přejít v ulici Míru, tak pokud tam nestojí policie, je to na dlouho. U školy taky, tam se kolikrát vyřítí auto. Je dobře, že aspoň ráno to tam hlídají a děti převádějí pracovníci města. Pokud budou úpravy pro bezpečnost chodců a hlavně dětí, jedině dobře," míní Zdenka Hamrlová.