Nemocnice tak obhájila svůj status, který získala v roce 2006 jako první z jihočeských nemocnic. „Mezi hlavní cíle dlouhodobě patří poskytování špičkové medicínské péče okresní úrovně a služeb ke spokojenosti pacientů. Velký důraz klademe na kontinuální proces zvyšování kvality a bezpečí poskytované péče, což dokladují i další obhájené certifikáty, například od Spojené akreditační komise," uvedl ředitel nemocnice Tomáš Fiala.
V posledním roce například v nemocnici zavedli jasně definovaná opatření, jak postupovat při podávání draslíku pacientům. „Tím jsme na minimum eliminovali možnost poškození našich pacientů vysokými dávkami tohoto elektrolytu. Jak víme z mediální kauzy z jiné nemocnice, draslík je potencionálně velmi rizikový lék," dodal náměstek pro kvalitu a zástupce primáře neurologie Michal Pelíšek.
Nemocnice se ale snaží i jinak. „Koncentrujeme příbuzné obory do stejných budov. Také jsme sjednotili jsme operativu, sterilizaci či péči o kriticky nemocné pacienty, což má pozitivní ekonomické dopady, ale i dopady na kvalitu poskytované péče, protože se koncentrují týmy odborníků na danou oblast," doplnil Michal Pelíšek.
Ocenění typu certifikace dle ISO normy či akreditace podle Spojené akreditační komise nejsou v českém zdravotnictví běžné. Pro strakonické nemocnici to znamená před podobnými okresními zařízeními slušný náskok v poskytování kvalitní péče.