Město zřídilo pro nevidomé občany novou službu – tzv. Maják. „Jedná se o elektronické zařízení instalované na plášti budovy Městského úřadu Strakonice nad vstupem do infocentra," uvedla tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková.

U zrodu této myšlenky byl Jiří Mařík ze Strakonic. Nevidomý je od roku 1975 následkem druhotného výboje blesku. „Letos v dubnu jsem jednal z místostarostkou Helenou Brejchovou o ozvučení městské hromadné dopravy. Přišla řeč i na městský úřad," vysvětlil Jiří Mařík.

Zařízení vydává hlasový signál, díky němuž se nevidomý dostane k samotné budově úřadu. Následně, po stisknutí druhého tlačítka, uslyší namluvenou navigaci, podle níž je schopen přesunu po jednotlivých odborech, tak jak je sám potřebuje navštívit. „Existují dvě zařízení. Jedno do ruky, druhém lze instalovat do slepecké hole," dodal Jiří Mařík. Obě vysílačky stojí 3500 korun, nevidomý přispívá částkou 1000 korun. O zbytek může zažádat na Kontaktním pracovišti úřadu práce Strakonice.

Zařízení instalovala firma Apex, spol. s. r. o., Jesenice. „Strakonice jsou na jihu Čech ojedinělým městem, kde jsme maják na radnici instalovali," uvedl vedoucí obchodního oddělení firmy Petr Vojtěch.

Zařízení má téměř osmdesátimetrový dosah. Namluvenou navigaci je možné měnit podle potřeb a požadavků klientů.

Namluvenou navigaci je možné měnit dle potřeb klientů. Proto, až bude navigace v provozu a právě tito klienti zjistí nedostatky, které jim samotným znesnadňují orientaci, mohou se obrátit na vedoucího oddělení informatiky Ing. Rudolfa Ulče na mailovou adresu rudolf.ulc@mu-st.cz nebo na telefonní číslo 606669915.