Zástupci Aukční síně Procházka se ale brání, že si od něho posudky neobjednali, že ho osobně neznají a záležitost považují za konkurenční boj.

Dvořákovo jméno v katalogu dražby českobudějovického aukčního domu Procházka figurovalo u pěti desítek z téměř 80 položek. Scénograf a bývalý ředitel Národního divadla Daniel a teatrolog Jan Dvořákovi v otevřeném dopise pořadatelům aukce uvádějí, že jejich otec byl o posouzení děl požádán na základě malých fotografií údajných děl Josefa Čapka, Karla Černého, Emila Filly, Kamila Lhotáka, Josefa Šímy, Jindřicha Štyrského, Františka Tichého, Aloise Wachsmana či Jana Zrzavého.

„Během roku 2013 byl na základě těchto miniaturních fotografií žádán o ověření pravosti děl tak významných českých umělců, tedy ve věku 
93 let (!), po opakovaných hospitalizacích, v době, kdy již absolutně nemohl vykonávat zodpovědnou a odborně náročnou expertní činnost," píší Dvořákovi.

Podle nich aukční dům zneužil mimořádně vysokého věku jejich otce, nepříznivého zdravotního stavu, kdy při špatném zraku i sluchu již zejména neměl možnost ověřovat si fakta v odborné literatuře, nahlížet do katalogů, dobového uměleckého tisku, navštěvovat knihovny apod., bez čehož je vyloučené tuto činnost dělat.

Josef Čapek
Z trhu / Ženy na cestě
vyvolávací cena: 1,8 milionu Kč

Karel Černý
Kavárna
vyvolávací cena: 1,8 milionu Kč

Jan Zrzavý
Čtyři loďky v přístavu / Záliv
vyvolávací cena: 1,4 milionu Kč

Josef Čapek
Stojící děvče
vyvolávací cena: 1,2 milionu Kč

Termín aukce
• 28. únor
• Začátek ve 13.30
• Hotel malý pivovar
• České Budějovice


Vedení aukční síně na žádost synů jméno Františka Dvořáka v souvislosti s nabízenými díly vyřadilo. Šéf síně, historik umění Jaromír Procházka, ale nařčení odmítá. Upozorňuje, že síň není kompetentní zkoumat zdravotní způsobilost odborníků, soudních znalců a expertů. A že ani on, ani jeho kolegyně z aukční síně Světlana Procházková nebyli nikdy s Františkem Dvořákem v osobním kontaktu.

„Přiložená posouzení nevznikla na objednávku Aukční síně Procházka. Jsou to od synů pana profesora silná slova, hodně zarážející. Nikdy jsme 
s ním nebyli ve styku, znám ho jen z televize. Zadruhé: díla vybavená dobrozdáními pana profesora přinesli do této aukce navrhovatelé, my jsme je jen zpracovali. Mám z toho pocit, že v Českých Budějovicích budou čtyři samostatné dražby 
a pražské kruhy chtěly zpochybnit náš kredit. Myslím si, že je to konkurenční boj," řekl Jaromír Procházka.

Posudky od Františka Dvořáka nejsou navíc jedinými doklady pravosti obrazů. Ke každému je několik dalších plus technologické expertizy, které prokazují, kdy dílo vzniklo.

Aučkní síň Procházka funguje od roku 1996. V sobotu 
28. února pořádá 44. výběrovou aukci, v níž je na 80 prací, součet vyvolávacích cen činí asi deset milionů. Součástí budou čtyři samostatné dražby obrazů, přičemž nejdražší z nich, olej na plátně Z trhu / Ženy na cestě z roku 1936 od Josefa Čapka, má vyvolávací cenu 1,8 milionu korun. Dražit se budou díla malířů jako Emil Filla, Adolf Hoffmeister, Kamil Lhoták, František Muzika, Josef Šíma, Václav Špála, František Tichý či Jan Zrzavý. „Nazvali jsme ji výběrovou aukcí, protože jsou v ní velice kvalitní věci," řekl Jaromír Procházka.

Český trh s uměním sleduje server Artplus.cz. Dvořákův případ je podle něj jen špičkou ledovce – v českém prostředí není nouze o problematické posudky od historiků umění na penzi, kteří léta působili ve velkých sbírkových institucích. „Velmi problematická 
a právně nedořešená role znaleckých vyjádření a často až alarmující úroveň některých posudků trápí český trh s uměním už dlouho," píše šéfredaktorka serveru Artplus.cz Marcela Chmelařová.

V Česku se podle ní velká část znalců vyjadřuje k mnoha autorům klasické i poválečné moderny, zatímco v zahraničí je znalectví více specializované. Navíc mnozí přední historici umění spolupráci s aukčními domy odmítají nebo jim to, kvůli možnému střetu zájmů, znemožňují jejich zaměstnavatelé.

Na provázanost některých svých zaměstnanců s trhem 
s uměním upozorňuje i nový ředitel Národní galerie v Praze (NG) Jiří Fajt, který jí chce zamezit. Podle ČTK stála mimo jiné i za některými odchody zaměstnanců z NG.