Podle Ivana Študlara, poradce hejtmana pro oblast dopravy, by se měl stavět přivaděč zhruba ve stejné době jako dálnice u Českých Budějovic, na kterou naváže na  mimoúrovňové křižovatce Pohůrka. Realizace se předpokládá do roku 2021.

Hlavní výhodou obchvatu Srubce má být zklidnění provozu v samotné obci. „Sčítání dopravy v roce 2010 prokázalo průjezd Srubcem v průměru  asi 3900 vozidel za 24 hodin, výhledově po zprovoznění  D3 lze uvažovat až 8000 vozidel, 
s ohledem na nájezd z oblasti Ledenic, Borovan  a širšího území jihovýchodně od Českých Budějovic," naznačuje současnou a odhadovanou dopravní zátěž komunikace Ivan Študlar.

Obchvat má začínat východně od Srubce, kde se bude oddělovat z Ledenické ulice před začátkem zástavby. Povede severně od obce a k Ledenické ulici se vrátí táhlým obloukem pod ulicí 
Na Škardě. Pak nová silnice překročí Ledenickou a bude pokračovat ke Složišti.

Srubečtí ale nejsou 
v postoji k obchvatu jednotní. Část obyvatel preferuje jižní variantu obchvatu, tu ale kraj při hodnocení všech možností odmítl jako méně vyhovující. V současnosti je možné až 
do 9. prosince podávat 
na krajském úřadu připomínky k projektu v rámci posuzování vlivu stavby na životní prostředí.