Zcela zaplněné nádvoří muzea vidělo hned po zahájení programu scénku připomínající jednu z návštěv Karla IV. ve městě. Písek patřil 
k jeho oblíbeným městům 
a poprvé ho navštívil v roce 1343 ještě jako markrabě moravský.
 Scénka připomněla jeho návštěvu 15. května 1353. „V tento den na základě prosby generálního magistra dominikánského řádu Šimona potvrdil převorovi
a konventu píseckých dominikánů koupi s klášterem sousedící parcely a osvobodil ji ode všech daní a jakýchkoli břemen," vysvětlil historik Jan Adámek z Prácheňského muzea a dodal: „V současnosti je tato listina jedinou originálně dochovanou
z těch, které Karel vydal 
v Písku a zároveň se vztahem k Písku."

V sobotu večer se Prácheňské muzeum otevřelo pro všechny návštěvníky zdarma. Zájemci měli příležitost prohlédnout si stálé expozice a výstavy a v expozici Písecký venkov si poslechnout orchestrion. Na nádvoří bývalé obchodní akademie mohli zájemci vidět výcvik královské stráže nebo si poslechnout středověkou kapelu. Na parkánech byly připraveny soutěže pro děti.