Výměna střechy. Od 5. srpna probíhala v areálu národní kulturní památky vodního mlýna v Hoslovicích výměna doškové krytiny na budově chléva. K výměně bylo přistoupeno po závažném poškození střechy v důsledku krupobití v červenci 2012.

I přes nepřízeň počasí v uplynulých dnech se podařilo dodržet předpokládaný termín dokončení a 13. srpna bylo dílo bez vad a nedodělků převzato. „Převzetí se zúčastnil za zhotovitele díla František Pavlica, dále zástupci objednatele a památkové péče krajského úřadu. Bylo konstatováno, že dílo bylo provedeno v souladu se Závazným stanoviskem vydaným odborem kultury a památkové péče Jihočeského kraje," uvedla ředitelka strakonického muzea Ludmila Koštová.

Nic staršího neviděl

Nová došková krytina byla položena tradiční technologií, původní prvky konstrukce krovu chléva včetně latí nebyly výměnou dotčeny. Výměnu krytiny provedl doškař František Pavlica z Hroznové Lhoty, držitel ocenění ministra kultury Nositel tradice lidového řemesla, který vyrábí došky starým způsobem ze žitné slámy, vázané pouze slámovým povříslem, bez použití jiného materiálu. „Je to krásný mlýn. Slyšel jsem, že je zde dřevo ze 13. století. V tom případě jsem ještě na ničem starším nedělal," řekl pro Strakonický deník František Pavlica.

Vidět tradiční technologii pokládky došků si nenechali ujít jak odborní pracovníci z řad památkové péče, tak i další odborná veřejnost a média. Společně s návštěvníky areálu mohli obdivovat zručnost doškařů a měli i jedinečnou příležitost se o výrobě došků a jejich pokládce dovědět řadu zajímavostí přímo od Františka Pavlici, který velice vstřícně a ochotně na dotazy odpovídal.

Za výměnu plochy o rozloze 250 metrů uhradí Muzeum středního Pootaví Strakonice ze svého rozpočtu, jako správce areálu vodního mlýna Hoslovice, částku 405 tisíc korun bez DPH.