„Dobrovolnictví tohoto druhu není v České republice ještě tolik známé. Bylo opravdu těžké najít v Písku podporu a práci pro dobrovolníky. Lidé nechtějí spolupracovat s něčím, co neznají. Naštěstí jsme navázaly spolupráci s židovskou obcí, která nám umožnila pracovat v synagoze. Zde budeme provádět různé opravy první týden. Druhý týden budeme dělat údržbářské práce ve škole J. K. Tyla, která nám za práci poskytla ubytování," nastiňuje jedna z organizátorek Tereza Bártíková.

Tereza Bártíková a Marie Sádlová za sebou mají pět workcampů. Nejvíce se jim líbilo v Americe, kde opravovaly cesty a mosty v národním parku, který byl poničen povodní. Nejpoučnější pro ně byl workcamp v Německu, kde pracovaly v koncentračním táboře. „Bylo to hodně emotivní. Koncentrační tábor byl moc hezky udělaný pro turisty. Byla tam celá jedna sekce věnovaná České republice," líčí Tereza Bártíková.

Děvčata s náročnou přípravou této akce musela začít již na podzim. Práce se jim vyplatila. V sobotu 9. srpna dorazila do královského města Písku desetičlenná parta dobrovolníků ze všech koutů světa. Konat dobrou věc přijeli dva Španělé, jeden Dán, Srbka, Francouz, dva Korejci, Italka, Japonec a Ruska. První den si účastníci prohlédli Písek, vykoupali se v řece a udělali táborák i s kytarou. „Z buřtů byli všichni úplně nadšení, všichni jsme se tam seznámili," dodává další z organizátorek Marie Sádlová. Do prohlídky města zařadily návštěvu gotického kostela v Písku, kde si dobrovolníci mohli prohlédnout celé město shora. „Nejvíce mě v Česku a v celé České republice uchvátily vaše červené střechy, v Japonsku jsem to v životě neviděl," svěřil se se svým největším zážitkem dvaadvacetiletý Japonec Kenta.

V pondělí už se parta vrhla na opravu synagogy. První den opravovali horní patro. „Vnitřek synagogy je opravdu v dezolátním stavu. V patře lítají holuby a je tam prach. Při opravách jsme museli dokonce používat roušky kvůli alergiím," shodují se organizátorky na špatném stavu synagogy.

Třetí den v úterý dobrovolníci zvelebovali prostředí kolem synagogy. Seškrabávání břečťanů, uklízení chodníků a odplevelování, to vše byly náročné úkoly, na které se zahraniční skupinka vrhla. Ačkoliv v synagoze je doslova práce jako na kostele, po dvou dnech práce bylo znát, že tento zanedbaný dům prokoukl.

Dobrovolnický workcamp není jen o práci a konání dobrých skutků. Na celé akci je důležité, že účastníci poznávají jiné kultury. Zjišťují, jak žijí lidé z jiných zemí i kontinentů. „Je to vlastně jiná forma cestování, poznáte hodně lidí a kulturu země z jiné než turistické stránky. Z té člověk nepozná, jací ti lidé doopravdy jsou. Tady společně pracujeme od devíti od rána šest hodin denně a konverzujeme spolu," vysvětluje jeden ze smyslů celé akce Marie Sádlová. Dán Jakob si vybral workcamp v Písku, protože je zde do programu zařazena i práce s dětmi. Účastníci dobrovolnického zájezdu se budou druhý týden strávený v Písku věnovat dva dny kulturně-jazykovým akcím s dětmi. O cizích kulturách se naučí prostřednictvím písní, her a zahraničních tanců.

Důvod, proč se jednadvacetiletá Italka Cecilia zúčastnila workcampu v České republice, je asi nejzajímavější. „Je to můj druhý workcamp v České republice. Před dvěma týdny jsem byla na workcampu v Holešově. Důvod, proč jezdím do Čech, je ten, že v Itálii si všichni stále myslí, že jste Česko-Slovensko. Také si myslí, že jste hrozně chudá a zaostalá země," říká studentka komunikace Cecilia, která chce lidem kolem sebe ukázat, že se mýlí.

Budoucí učitel angličtiny Kenta se zúčastnil proto, že nikdy před tím v Evropě nebyl a pro jeho povolání, které chce vykonávat, je důležité mluvit anglicky i s lidmi z ciziny, aby poznal různé akcenty.

Všichni dobrovolníci si skvěle rozumí a spolupracují. „Je tady skvělá atmosféra. Úžasní lidé a spolupráce bez problémů," uzavírá rozhovor poslední z organizátorek Martina Sádlová. Celé akce se koná pod záštitou nevládní neziskové organizace INEX-SDA, která zprostředkovává dobrovolnické projekty po celém světě.

Natalie Máchová