Radnice chtěla postupně nabídnout třeba lidem bez přístřeší nebo mladým lidem, kteří po opuštění dětských domovů nemají kam jít, celkem 59 bytů. V domě je malometrážních bytů necelých 160 a obývají je v drtivé většině senioři.

59 bytůCelkem 59 bytů v domě zvaném Experiment chce radnice vyjmout z režimu bytů s pečovatelskou službou. Dál ale upřednostní při obsazování seniory.

Možná proto nad plánem radnice zavládlo v Experimentu skutečné zděšení. „Já jsem tu patnáct let. Jde o bezpečnost lidí," říká jedna z obyvatelek Milada Pospíšilová a dodává, že ohrožen by mohl být i klid v domě. Místní totiž mají i velmi nepříjemné zkušenosti z nedávné minulosti.

„Před několika lety tady bydlel bezdomovec a za ním sem chodili další na návštěvu," říká například Václav Turek, který v Experimentu bydlí 13 let. „Návštěvníci" pak porůznu spávali na chodbách, když se třeba nedočkali svého kamaráda. Vykázat je pak musela městská policie.

Podle radní Lucie Kozlové radnice tak odmítavou reakci nepředpokládala. Po setkání se současnými obyvateli jim ale chce vyjít vstříc. „Radnice bude preferovat přání stávajících nájemníků. To znamená upřednostnit obsazování bytů seniory," slibuje Lucie Kozlová.

Nové sousedy rázně odmítli

Podat pomocnou ruku lidem bez přístřeší a dalším potřebným chtěla českobudějovická radnice. A pro svůj plán si vyhlédla objekt zvaný Experiment, kde jsou malometrážní byty obsazené seniory, zčásti v režimu bytů s pečovatelskou službou. Nájemní smlouvy se měly uzavírat na dobu tří měsíců s možností prodloužení. Třeba umístění mladých lidí, kteří opouštějí dětské domovy, mělo podle radní Lucie Kozlové přinést všem nájemníkům v podobě mezigeneračního soužití řadu výhod. „Tak jako je tomu všude ve vyspělých evropských zemích, ve kterých tento systém soužití funguje naprosto bezproblémově," říká Lucie Kozlová.

U obyvatel Experimentu ale našla radnice pro takový experiment málo pochopení. Vedle bezpečnosti se senioři nepokrytě obávají o dosavadní klid. „Mladí a staří, to nikdy nejde dohromady," upozorňuje Václav Turek, jeden z obyvatelů domu. „Zaplať pánbůh, že to zůstane při starém," komentuje senior výsledek schůzky se zástupci radnice.

Václav Turek připojuje, že když chce město nabídnout potřebným pomocnou ruku, může využít například objekt kasáren v Žižkově ulici. „Jsou tam místnosti, které stačí jen přepažit. A na chodbách jsou i WC a umývárny," naznačuje Václav Turek, že by stačily i minimální úpravy. Kasárna, která nedávno radnice převzala, ale nejsou podle radní Lucie Kozlové pro podobné účely vyhovující. A radnice je také chce využít k vybudování učeben pro technické vzdělávání, například dětí ze základních škol.

Město ale bude podle radní hledat vhodné alternativy, jak potřebným pomoci v opětovném začlenění do společnosti. Najít vhodné byty však nebude jednoduché. V současné době městu malometrážní byty chybějí. A objekty na Okružní nebo ve Vrbenské ulici, kde dříve město mělo ubytovny pro sociálně slabé, nejsou ideální pro tento účel, protože již nejsou koncipovány jako ubytovny. „Jsou to městské byty, ale nejsou zcela vhodné pro jednotlivce z důvodu jejich velikosti," vysvětluje Lucie Kozlová.

Přitom o malometrážní byty je stále zájem, například z řad seniorů nebo matek samoživitelek. I vláda České republiky proto přijala Koncepci rozvoje sociálního bydlení v letech 2015-2025, která se třeba věnuje i možnosti státních dotací na podobnou výstavbu.