Cesta z Výstaviště ke sportovním areálům a do lokality Sv. Václav je přerušena přeložkou silnice I/20 a železniční tratí vedoucí ze Zdic do Protivína. Chodci i cyklisté musí překážky obcházet buď po nábřeží Otavy, nebo po nadjezdu po chodníku vedle rušné silnice na Strakonice.Ještě před koncem letošního roku by cesta měla být kratší a bezpečnější. Rada města schválila zadání veřejné zakázky na dodavatele stavby podchodu, o kterém se mluví již více než deset let. Veřejná zakázka však bude zadána pouze v případě, že zastupitelstvo pro nový bazén potvrdí lokalitu pod lesnickou školou. Pokud nenastanou komplikace, začít by se mělo v říjnu.

„Celková délka podchodu bude šedesát metrů a předpokládané finanční náklady akce činí 22,2 milionu korun bez DPH. S touto částkou počítá rozpočet města na letošní rok," upřesnil místostarosta za TOP 09 Josef Knot.
 Stavba podchodu by neměla nijak výrazně zkomplikovat dopravu.

„Silniční přeložky se nedotkne vůbec, u vlaků na trati Zdice – Protivín dojde na určitou dobu k omezení rychlosti, výluka vzhledem k použité technologii nebude nutná," vysvětlil Petr Matoušek z odboru investic a rozvoje Městského úřadu v Písku.


Součástí stavby bude rovněž přeložka parovodu, slaboproudých kabelů a veřejné osvětlení podchodu.

V podzemní části konstrukce podchodu budou umístěny multikanály pro budoucí umístění kabelů, například ke kameře a jejímu napojení na městský monitorovací systém.

Peníze
Předpokládané náklady na výstavbu podchodu jsou 22,2 milionu korun a jsou zahrnuty v rozpočtu města Písku na letošní rok.
Zdroj: MÚ Písek