Priority plánu
1. veřejná, pěší a cyklistická doprava
2. ovzduší, zeleň, rekreace, ochrana před povodněmi
3. podpora podnikání, cestovní ruch, zaměstnanost
4. kultura, sport, zdravotní a sociální služby, vzdělávání, bydlení

Tento strategický plán rozvoje města kopíruje rozpočtové období EU pro roky 2014 až 2020 a navazuje na předchozí období, které končilo loni. Osmiměsíční vzduchoprázdno nezůstalo bez povšimnutí opozičních zastupitelů.

„Pro rok 2014? Tak to jsme trochu zaspali. Projekty jsou naházené bez ladu a skladu, jen abychom to před koncem funkčního období ještě stihli. Navíc by to celé stálo asi tři miliardy. Měl by se plán 
zreálnit," míní o dokumentu František Dědič z ODS.

Zatímco k zohlednění se přiklonila i Hana Randová, starosta Jiří Fišer argumentoval převzatou praxí z minulých období. „Akce nejsou ohraničené rozpočtem a je jich víc, aby se mohlo zareagovat na dotační tituly," vysvětloval kritikům.

„Já bych na Sídlišti nad Lužnicí udělala pro děti úplně obyčejné kluziště, třeba místo těch rušených pingpongových stolů. Nic složitého, jen ho 
v mrazu kropit vodou, jako za mého dětství," zamyslela se nad rozvojem Tábora dvaapadesátiletá Kamila Říhová.

Dokument reaguje i na demografický a ekonomický stav města. Jeho hlavním smyslem je koordinace aktivit na území města a získání možnosti čerpání dotací.