Úprava Husova náměstí, kde zastavují autobusy, bude pokračovat. Dozná ale určitých změn. Radnice totiž do plánu zakomponovala připomínky občanů, kteří proti původnímu návrhu revitalizace sepsali petici.

Projednání petice a projektu na nové řešení prostoru zastávek bylo stěžejním bodem středečního jednání zastupitelů.
Petici proti odstranění zeleně, kácení stromů a snížení počtu parkovacích míst podepsalo téměř 500 občanů třítisícového města. Zastupitelé po jejich kritice zásahy do současného stavu náměstí zmírnili.

Došlo k navýšení parkovacích míst a také k tomu, že v přilehlém parčíků nepadnou všechny vzrostlé stromy. Zeleně by se pak na některých místech dokonce mělo objevit víc. Hlasování zastupitelů ale dalo jednoznačnou podporu pokračování v zamýšlených změnách. Ze třinácti přítomných zastupitelů se pouze jeden hlasování zdržel.
Starosta Jaroslav Větrovský označil jejich rozhodnutí za konstruktivní. „Myslím si, že zastupitelstvo rozhodlo kontinuálně a navázalo na své předchozí rozhodnutí. To, že nasloucháme občanům, se potvrdilo tím, že projekt, který byl podroben petici, jsme ještě upravili. Ve prospěch občanů přibudou 
i parkovací místa," uvedl starosta Jaroslav Větrovský po jednání.
Částečně spokojeni odcházeli z jednání i petenti.

Peticí totiž dosáhli jen ústupků, nikoli zastavení realizace plánu. Jak nám již v květnu, před projednáním revitalizace, řekl autor petice Václav Novotný, byli by raději, kdyby se zastávky autobusů z náměstí přesunuly na jiné místo mimo centrum, a místo tak získalo vlídnější tvář. To se sice nestane, ale několik parkovacích míst i stromů se jim zachránit podařilo.
„Jednání probíhalo tak, jak jsme předpokládali, a asi jsme dosáhli maxima, kterého jsme mohli. Přibyla tam některá parkovací místa," říká iniciátor petice Václav Novotný.

Mezi poštou a hlavní silnicí budou umístěna čtyři místa ke stání aut a čekárna se sociálním zařízením. Před domem čp. 331 vznikne další jedno parkovací místo, plocha pro kola a plocha zeleně. Šířka nástupních ploch se rozšíří z původních 2,2 metru na dva a půl metru, což vyhoví lepšímu umístění přístřešků pro cestující. V parčíku oproti původním sedmi parkovacím místům přibudou další dvě, z toho jedno pro stání invalidů. Podle starosty Jaroslava Větrovského zásadnějším úpravám brání jak omezená plocha Husova náměstí, tak i požadavky provozovatele autobusové dopravy.

Nespokojení občané již zhruba před třemi lety radnici navrhovali, aby autobusy zastavovaly u garáží. Od centra jsou vzdálené asi 200 metrů. Komplikace cestujícím by to podle Václava Novotného nezpůsobilo, místo je dostupné a navíc podle něj autobusových spojů ubývá.