Podle generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Pavla Surého se stanice před rekonstrukcí nacházela v již nevyhovujícím stavu – neměla zajištěný mimoúrovňový přístup na nástupiště a disponovala zastaralým zabezpečovacím zařízením. „Jedním z největších přínosů realizace projektu je zvýšení propustnosti stanice a bezpečnosti cestujících, kteří díky vybudovanému podchodu a modernizovaným nástupištím získali snadnější přístup k vlakům," sdělil.

Jak uvedl mluvčí SŽDC Pavel Tesař, Ve stanici bylo rovněž instalováno moderní zabezpečovací zařízení a vznikla nová budova řízení provozu. „Došlo zároveň ke kompletní rekonstrukci železničního svršku i spodku, komunikací a zpevněných ploch, mostů a propustků, trakčního vedení a osvětlení železniční stanice," dodal.

Podchod pod kolejištěm umožňuje bezbariérový přístup na dvě částečně zastřešená ostrovní nástupiště. Ten, i díky finančnímu příspěvku města Strakonice, zajišťuje plynulý přístup k vlakům i obyvatelům žijícím v lokalitách Podsrpenská a Přední Ptákovice. „Nový informační systém pomáhá cestujícím se zorientovat v tomto frekventovaném dopravním uzlu, bezpečnost v prostorách stanice monitoruje kamerový systém," dodal mluvčí.

Celkové náklady stavby činí 564 076 616 korun bez DPH. Stavba je navržena na spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava, a to až do výše 338 378 367 korun. Zbývající prostředky poskytne Státní fond dopravní infrastruktury.