„Už jsem měla příležitost tudy jet a musím říct, že  jsem byla hodně zmatená. Nevěděla jsem, co mám dělat. Vjela jsem do jednoho z jízdních pruhů a najednou jsem byla úplně někde jinde, než jsem chtěla být. Ani nevím, jak se mi podařilo z toho vymotat," líčí své první zážitky na takzvané turbokřižovatce Hana Schwarzová z Nové Vsi 
u Českých Budějovic.

Podobné dojmy má spousta dalších řidičů a raději si ani nepředstavují, jaké zmatky mohou nastat, až budou nové kruhové objezdy průjezdné ve všech směrech. „Než se na tom Budějčáci naučí jezdit, asi tam bude dost zmatků," shodují se.

Na rozpacích jsou především proto, že místo dělicí čáry mezi pruhy jsou uvnitř turbokřižovatky postavené ostrůvky. Nelze tak libovolně přejíždět z pruhu do pruhu. Kdo se tedy zařadí do toho nesprávného, může vyjet ven úplně jinde, než plánoval.

Právě takzvané turbínové uspořádání ale podle projektanta stavby Dušana Cichry jednak eliminuje nebezpečné manévry šoférů, jednak zrychlí dopravu. „Umožňují  kapacitní a bezpečnější křížení vícepruhových komunikací na rozdíl od klasické dvoupruhové okružní křižovatky. Tam bývá vnitřní pruh velmi málo využíván a dochází zde často ke kolizním situacím," srovnává Dušan Cichra.

Podle dopravních expertů  by měly být turbokřižovatky krokem k lepšímu. Měly by přispět k lepší průjezdnosti města.

Grafika

Překvapené reakce neskrývá většina řidičů, kteří už vyzkoušeli  provizorně zprovozněné kruhové křižovatky mezi Mladým a Novými Hodějovicemi. Vesměs je zaskočí vyvýšené dělicí ostrůvky mezi jednotlivými pruhy uvnitř objezdu. Nelze tak mezi pruhy přejíždět, kroužit po objezdu a při troše nepozornosti se tu dá 
i zabloudit.

Podle projektanta stavby Dušana Cichry se ale není třeba znepokojovat. Turbokřižovatky fungují v základu stejně jako klasické okružní křižovatky. „Řidiči pouze dají přednost na vjezdu a pokud se správně zařadí a najedou si do správného okružního pruhu, budou přirozeně vedeni ven 
z turbookružní křižovatky nejjednodušším možným způsobem," říká.

Je dobré mít ale na paměti několik dobrých rad. Důležité je zvolit správný pruh, a to ještě před tím, než řidič s vozidlem najede do křižovatky. Pomáhat mu k tomu budou dopravní značky, nápisy 
i piktogramy umístěné na jednotlivých řadících jízdních pruzích.

Na vjezdu platí stejné pravidlo jako na klasickém kruhovém objezdu,  a to že řidič musí dát přednost všem vozidlům jedoucím po okružním pásu.
Jakmile řidič vjede do určitého pruhu, jede již a pouze 
v něm. Může také křižovatku ve zvoleném výjezdu opustit.  Ze zvoleného okružního pruhu se již zásadně nepřejíždí do jiného pruhu.

Pokud řidič přejede místo výjezdu, nemůže se do něj obkroužením křižovatky vrátit. Problém vznikne také, pokud zvolíte špatný pruh. Musíte v tom případě pokračovat v jízdě, turbokřižovatku na vhodném místě opustit, na bezpečném místě se otočit, vrátit a zařadit do správného pruhu.