„U každé etapy budou určené objízdné trasy pro autobusovou i osobní dopravu. V projektu je postup výstavby stanovený tak, aby bylo omezení provozu co možná nejmenší," sdělila Dáša Suchánková z odboru investic.

Řidiči a pěší se tak dočkají uzavírek silnic a chodníků v úseku od Křižíkova náměstí, ulice Na Parkánech a místních komunikací, před bankou v ulici Palackého a před gymnáziem.

Místem každý den z Horek projíždí do práce i Vendula Švehlová. Zprávu o rekonstrukci a omezeních vnímá z pohledu řidiče negativně.
„I za normálních podmínek je projetí touto křižovatkou jen pro silné povahy. Jsem si jistá, že pro dopravu v centru to bude kritická změna. Jezdím do Plané a budu to muset objíždět různými vesničkami na konci světa, protože Údolní ulice bude určitě zasekaná. Kdyby raději opravili díry na Budějovické," míní Vendula Švehlová.

„Pokud rekonstrukce dopravní situaci pomůže, jsem za ni ráda. Snad ty miliony, které zaplatí daňoví poplatníci, město nevyhodí zbytečně," dodala Vendula Švehlová.

Prozatím odbor dopravy, který uzavírky povoloval, zveřejnil omezení pouze pro první a druhou etapu.

V první části rekonstrukce stavbaři rozšíří a opraví opěrnou zeď v ulici Na Parkánech. Součástí bude i výměna části vodovodního řadu a kanalizace v ulici Palackého před bankou. Dojde také k úpravě Nedbalovy ulice před gymnáziem. „Opravu zdi můžeme provádět pouze za přerušení dopravy v ulici Na Parkánech a Čelkovická. Výměna kanalizace se uskuteční za částečné uzavírky a Nedbalova ulice bude uzavřena také úplně," sdělil v rozhodnutí o povolení uzavírky Oldřich Novák z odboru dopravy.

Náhradní točna

Řidiči tak budou muset místa objet ulicemi Bechyňská, Lužnická, Údolní, Husova a Budějovická. V ulici Palackého a Divadelní bude otočená jednosměrnost.

Autobusy městské hromadné dopravy vynechají zastávky Poliklinika, Na Parkánech a Kotnov. Náhradní budou v Lužnické ulici u mostu, další u Švehlova mostu. Točna se dočasně zřídí na parkovišti před hotelem Dvořák.

Při druhé etapě dělníci dokončí opravu opěrné zdi a zároveň upraví zbývající část ulice Na Parkánech a Palackého. Ta bude po dobu opravy slepá. Na jejím konci nechá radnice zřídit obratiště pro osobní vozidla. Podélné stání při pravém okraji silnice bude zakázáno. Záchranná služba a hasiči pro zásah v centru budou využívat Palackého ulici. Aktuální informace naleznete na taborcz.eu.

Město zaplatí:

Stavba má tři investory: Město Tábor, Jihočeský kraj a Vodárenská společnost Táborsko.
Město Tábor: úpravy chodníků, parteru, části místních komunikací, část opěrné zdi Na Parkánech, architektonické a vegetační úpravy. Součástí bude i dílo Brána času.  - 18,151 mil.
Jihočeský kraj: křižovatky silnic II/137 a II/603. - 11,398 mil.
Vodárenská společnost : úpravy vodovodu a kanalizace na Křižíkově náměstí. - 4,532 mil.

Uzavírky 1. a 2. etapa

• úplná uzavírka silnice II/137, ulice Na Parkánech, od km 31,746 do km 31,900.
Nebude povolený průjezd ani vozidlům HZS a ZZS.
Doba trvání uzavírky: od pondělí 4. března od 9 hodin do čtvrtka 
9. května.
• úplná uzavírka místní komunikace, ulice Nedbalova (před Gymnáziem Pierra de Coubertina).
Doba trvání uzavírky: od pondělí 4. března od 9 hodin do čtvrtka
4. dubna.
• úplná uzavírka místní komunikace, ulice Palackého (před ČSOB)
Doba trvání uzavírky: od pátku 5. dubna do čtvrtka 9. května.
• úplná uzavírka místní komunikace, chodník přilehlý k silnici II/137.
Doba trvání uzavírky: od pondělí 4. března od 9 hodin do čtvrtka
9. května. Stavba umožní průjezd IZS provizorním jízdním pruhem
o šířce min. 3,5 metru.
• úplná uzavírka místní komunikace, ulice Čelkovická (v délce opravované parkánové zdi)
Doba trvání uzavírky: od pondělí 4. března od 9 hodin do čtvrtka 
9. května.