V sobotu se poprvé sešli a zavzpomínali rodáci z Kloužovic a Velmovic.  Sraz účastníků setkání začal ve dvě hodiny po poledni u kapličky na návsi v Kloužovicích. Rodáci byli přivítáni a označeni vývazkem se stuhou Rodáci 2016.

Po úvodním slově Františka Kalouska setkání zahájil slavnostním přivítáním místostarosta Chýnova Jan Pistulka. Pak následovalo taneční vystoupení žáků ZŠ Chýnov. Poté se nad obcí Kloužovice přehnala prudká bouřka doprovázená slabým krupobitím. takže následné živé vystoupení dechové kapely "Muzikanti z Jižních Čech" k poslechu i tanci muselo být posunuto až na 16:00 hodinu. 

Pořadatelé pod vedením přesedy přípravného výboru Františka Kalouska vše pečlivě připravili. Účastníci si vyměňovali vzpomínky a životní zkušenosti, náladu si nenechal nikdo zkazit. Setkání se zúčastnilo okolo 150 rodáků a asi 100 dalších obyvatel a přátel obcí Kloužovice a Velmovice. Nejstarším přítomným Rodákem byla 92letá paní Jarmila Zemanová, která bydlí v obci Hlinice u Tábora.

Účastníci zblízka i zdaleka si vyměňovali vzpomínky a životní zkušenosti. Rodákem zblízka je Miroslav Mládek, který se odstěhoval do Chýnova, kde je zástupcem ředitelky školy. Uvedl, že taneční vystoupení obstaraly jejich žákyně. Předvedly moderní i orientální tance.

Sešli se nejen ti, kteří zůstali poblíž, v Chýnově či Kloužovicích a Velmovicích ale také ti, které život zavál do jiných měst. Třeba do Jihlavy nebo do Prahy. Například Jaroslava Semerátová se na setkání těšila, nezanevřela na rodnou obec, i když jí a jejím sourozencům v roce 1945 maminku přejel v Chýnově vlak.

Přestěhovali se potom s otcem do Prahy, kde se později provdala za Pražáka. Když se po letech vdávala jejich dcera, vzala si Táboráka. Tak Jaroslava Semerátová jezdí s manželem do Jižních Čech nejen mamince na hrob do Chýnova, ale také za dcerou a vnoučaty do Tábora. Dcera Jaroslava Matoušková okomentovala nepřející počasí: „Počasí nevyšlo, valily se proudy vody, byl to úplný „maglajz."

Přes nepřející počasí si nikdo náladu zkazit nenechal. Zábava plynula a hudbou ji až do 21.30 hodin podbarvovala skupina Muzikanti z Jižních Čech. Zahrála pod vedením dalšího rodáka kapelníka Radka Hrušky, který je školníkem v Chýnově. V kapele s ním hraje také jeho bratr.

Celá akce proběhla na kloužovické návsi, volná zábava pak pokračovala až do nedělních 2.00 hodin.