Okresní soud mu nyní dal 
za pravdu a označil výpověď za neplatnou. Pedagogovo jednání totiž nebylo hrubým ani závažným porušením právních předpisů, které by opravňovaly univerzitu k okamžitému rozvázání pracovního poměru bez předchozího písemného upozornění. Rozsudek není pravomocný, škola 
se proti němu odvolala.

Jan Kubeš po svém propuštění našemu Deníku řekl, že považuje výpověď za osobní pomstu děkana Michala Vančury, který byl řadu let jeho podřízeným a měli spolu spory o děkanově údajně nedostatečné publikační činnosti, nesplněnému úkolu získat docenturu i problémech s granty. 

„Neměl jsem tušení, co 
se děje. Pouze měsíc před výpovědí mi děkan vytkl, že jsem se měl dívat dvěma studentkám do výstřihu. Stížnost, kterou údajně disponoval, mi neukázal.  Stěžoval jsem si u rektora. Nakonec byl ve výpovědi, kterou mi děkan nečekaně dal v době výuky, jiný důvod," popisuje Jan Kubeš. Tímto důvodem bylo jeho údajně nevhodné chování 
ke dvěma podřízeným zaměstnankyním na katedře.

Děkan Michal Vančura odmítl rozhodnutí soudu komentovat. „K tomu se nemůžu vyjadřovat, je to spor univerzity a docenta Kubeše, který řeší právníci," řekl.

O mnoho sdílnější nebyli ani rektor univerzity Libor Grubhoffer a kancléř Ivan Hájek. „My se odvoláváme, to je regulérní postup. V této fázi se proto nebudu vyjadřovat 
a svůj názor na to vám neřeknu, nezlobte se," reagoval rektor. „Tento rozsudek ještě není pravomocný, mohu potvrdit jen to, že jsme se proti němu odvolali," dodal kancléř.

Předsedkyně senátu okresního soudu Jana Traxlerová při odůvodňování rozsudku uvedla, že soud hodnotil důkazy jednotlivě i ve vzájemné souvislosti a dospěl k závěru, že žaloba Jana Kubeše na Jihočeskou univerzitu je důvodná. Výpovědi děkana Michala Vančury i dvou stěžujících si zaměstnankyň katedry geografie shledal senát určitým způsobem neobjektivními, a to hlavně kvůli vzájemným vztahům těchto svědků 
i toho, že jednali v určité shodě.

„Pokud jde o svědka Vančuru, pak je nepochybné, že jako děkan jedné z fakult žalované strany byl do sporu osobně zainteresován. I přesto, že tento svědek několikrát zopakoval, že žalobce vše postavil do osobní roviny a on to tak nevnímá, při výslechu svědka tváří v tvář žalobci byl zřejmý opak," zmínila soudkyně.


Ve prospěch Jana Kubeše před soudem svědčilo několik studentů. Ti se ve svých výpovědích shodli, že děkan Vančura se vůči docentu Kubešovi choval nadřazeně a stěžující si zaměstnankyně dávala svůj negativní vztah k němu veřejně najevo.

Po odvolání z funkce děkan Michal Vančura okamžitě zakázal Janu Kubešovi vstup 
do jeho kanceláře i prostor školy a odstřihl ho tak od počítače, ve kterém měl propuštěný pedagog uloženou veškerou svou publikační činnost včetně podkladů, rešerší i rozpracovaných textů.

„Takto svévolně zaměstnavatel postupovat nemůže a jeho jednání nelze z tohoto důvodu poskytnout právní ochranu," zhodnotil tento krok senát okresního soudu.

Protože se Jan Kubeš 
dosud nedočkal navrácení materiálů, podal na univerzitu další žalobu, jíž se zabývá krajský soud. „Nějaká jednání o mimosoudním vyřešení této záležitosti proběhla, ale nedohodli jsme se a dosud mi nic nevydali. Další jednání 
u soudu bude v polovině května," poznamenal Jan Kubeš 
a dodal, že se s univerzitou soudí i o ušlou mzdu.