S kácením stromů ve městě asi není každý spokojený. Přesvědčili se o tom nedávno úředníci odboru komunálních služeb a dopravy Městského úřadu v Prachaticích.


Před koncem roku totiž odborná firma pokácela tři smrky poblíž úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradební ulici. Když ale koncem minulého týdne chtěla firma odfrézovat pařezy, zjistila, že nějaký nespokojený Prachatičák označil pařezy křížky a cedulkou proč. Prachatický deník na projev nespokojenosti upozornila vedoucí odboru Ivana Jeřábková. Důvod, proč smrky musely být pokáceny je prý jednoduchý. „Tyto stromy dvakrát hodnotil dendrolog. Ten napoprvé určil, že se jejich stav zhoršuje. Při druhé kontrole konstatoval, že se zdravotní stav smrků zhoršil, jeden z nich byl téměř suchý," vysvětlila referentka odboru Stanislava Linhová.


S kácením souhlasil také odbor životního prostředí, který zároveň uložil náhradní výsadbu. „Osazení křížků před pařezy je opravdu nejen věc nevkusná, ale především zbytečná," zhodnotila s tím, že kácení bylo oprávněné a mělo předejít případnému zničení majetku nebo škodě na životech. Dotyčnému pak město vzkazuje: „Pokud by své výtvory kutil potřeboval, jsou uloženy na odboru KSD a může si je přijít vyzvednout."