Stavba je sice pořád ještě daleko, ale už za pár týdnů by mohl začít kolotoč potřebných stavebních řízení. Do konce března má na úřady putovat žádost o územní rozhodnutí.

Místní už na pomoc čekají dlouhé roky. „O obchvatu Strážkovic se mluvilo, už když jsem byla malá," zdůrazňuje starostka Hana Halamová a doplňuje, že v územním plánu už je nová komunikace zanesená. „Spousta kamionů a osobních automobilů by se díky obchvatu odklonila," naznačuje starostka Strážkovic, že provoz přes obec se rok od roku zvyšuje.

Devětašedesátiletá obyvatelka Strážkovic Božena Rozboudová je rozhodně pro stavbu obchvatu. „Určitě se těším. Mám tu tři vnoučata a docela se o ně bojím. Musím říct, že tady u školky je to opravdu zoufalé. Provoz je tu ale neúnosný všude. Paní starostka říkala, že na Sviny denně projede čtyři a půl tisíce aut, na Římov jich je každý den dva a půl tisíce. To je frekvence, která jednoznačně mluví ve prospěch obchvatu," je přesvědčena Božena Rozboudová.

Ve Strážkovicích se křižují dvě trasy. Jedna spojuje České Budějovice a Trhové Sviny, druhá Třeboň a Český Krumlov. Podle plánů Jihočeského kraje by měl obchvat vést východně od obce a přes Strážkovice by pak jezdila jen auta na tahu Třeboň – Český Krumlov, takže by se provoz výrazně snížil.

Obchvat má stát 85 milionů

Už za tři roky by se mohl začít stavět obchvat Strážkovic, pokud přípravy nenarazí na žádné překážky. Na krajském úřadu nyní finišuje chystání podkladů pro žádost o územní rozhodnutí. Plánované náklady na stavbu činí 85 milionů korun.

Obchvat povede východně od obce a na místě křížení se současnou silnicí na Trocnov vznikne nová kruhová křižovatka. „Původně tam kruháč být neměl, měla tam být klasická křižovatka," říká starostka Strážkovic Hana Halamová. Dodává ale, že to by bylo nebezpečné. Křížily by se dvě silnice a obě na horizontu. „Řekli jsme, to bude křižovatka smrti," vrací se k jednáním o obchvatu Hana Halamová a oceňuje, že na popud obce došlo k úpravě.

Budoucí obchvat přivítají jistě i řidiči, pro které není průjezd Strážkovicemi, kvůli špatným rozhledovým možnostem, snadnou záležitostí. Na současný tah na Trhové Sviny se napojí nová silnice 
u lesa za obcí. Odvrácenou stranou mince je budoucnost některých místních podnikatelů. V obci se to bude týkat hlavně hospody a obchodu, jak říká starostka Hana Halamová. Obě provozovny jsou obecní a mají své nájemce. Podle starostky Strážkovic mají všechny obchvaty na malé podnikatele v obcích vliv, ale je to nutná daň za dopravní zklidnění.

V dohledné době chce kraj podat žádost o územní rozhodnutí. Nejbližším dalším krokem bude vypsání výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení. Podle Aleny Frdlíkové z krajského odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic by stavební povolení měla být asi tři.

V současnosti se náklady na stavbu odhadují na částku 85 milionů korun včetně DPH. Investorem akce bude Jihočeský kraj, obec se bude podílet jen drobnými doprovodnými akcemi, například dovedením veřejného osvětlení až k nové křižovatce.

Pokud proběhnou všechny přípravné kroky, včetně získání stavebního povolení a výběru dodavatele stavby, bez problémů, mohla by se nová komunikace kolem Strážkovic stavět už v letech 2017 až 2018.