První větší námět ze strany města už je ale na světě. Při informativním setkání, které se konalo tento týden, zjišťoval náměstek primátora František Konečný, jaké by byly možnosti pro lepší parkování kol. „Chtěli bychom, aby se realizovalo u nádraží odstavné kryté parkoviště pro kola," říká František Konečný a dodává, že nejlépe by bylo, aby místo hlídala kamera, aby se lidé nebáli nechávat na místě bicykly.

Podle Kateřiny Šubové, vedoucí tiskového oddělení SŽDC takovému záměru nic zásadního nebrání, myšlenku bude vlastník nádraží podporovat. „Ovšem technické řešení i umístění bude teprve projednáno na dalších jednáních," dodává Kateřina Šubová. „Ze strany města byla nabídnuta úzká spolupráce, kterou vítáme," zdůraznila k chystaným opravám nádraží.

Radnice chce například už v předstihu nechat udělat studii možné budoucí podoby širšího prostoru před nádražím. „Dohodli jsme se, že útvar městského architekta nechá zpracovat studii pro okolí nádraží," zmínil František Konečný. Náměstek primátora připojil, že se tak urychlí přípravné práce, protože nebude nutné čekat na to, až SŽDC vybere příští rok firmu pro celkový projekt oprav.

Zatím má SŽDC k dispozici například některé stavebně historické průzkumy nádražní budovy. Opravu nádraží připravoval i bývalý vlastník České dráhy, ale nepokročily za fázi přípravy projektu. Dlouhodobě neutěšený stav nádraží už řadu let kritizují cestující například proto, že se postupně zhoršuje rozsah služeb. V provozu dlouhodobě není například čekárna.

Přes sto letVýpravní budova vlakového nádraží v Českých Budějovicích byla uvedena do provozu v roce 1908.

Opravy chce město urychlit

Stanovit reálný harmonogram, který ale bude směřovat k co nejrychlejšímu provedení oprav českobudějovického vlakového nádraží. To si přeje radnice krajského města a vlastník budovy Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), také nehodlá projekt nijak zdržovat.

V polovině listopadu by mohlo město získat od SŽDC k celé chystané akci podrobnější informace. Podle Kateřiny Šubové, vedoucí tiskového oddělení SŽDC, se nyní hledá přesný termín schůzky zástupců radnice a státní organizace.

Připravovaný projekt bude podle Marka Illiaše z tiskového oddělení SŽDC počítat s tím, že nádraží je historicky cenným objektem. Například koncepce tvarového uspořádání a profilu fasády je navrhována v architektonickém provedení, které odpovídá období uvedení budovy do provozu, to jest roku 1908.

„Štukatérské prvky nám i přes provedené různé opravy v průběhu let zůstaly zachovány přibližně z 90 %, při plánované generální opravě předpokládáme, že dojde k jejich zrestaurování a doplnění dle historické dokumentace," připojuje ohledně budoucích prací Marek Illiaš.

Barevné provedení fasády ale zatím není dořešeno. V rámci původně prováděných průzkumů pro starší projekt oprav připravovaný Českými drahami totiž nebyly provedeny hloubkové sondy v plášti budovy. „Z tohoto důvodu a po konzultaci věci s Národním památkovým ústavem bychom pro nově řešený projekt chtěli podklady doplnit o chybějící průzkumy a barevnost fasády včetně profilace vrátit do původního historického provedení," říká Marek Illiaš a dodává, že se to týká i dalšího doplnění plastických prvků nárožních vázek, pylonků, monogramu a podobně.

Obecně považuje SŽDC obnovu nádraží v Českých Budějovicích za důležitou z pohledu revitalizací všech nádražních budov, ale vnímá i její důležitost pro krajské město. „Proto budeme této obnově věnovat náležitou péči," ujišťuje Marek Illiaš.