Za stejné období loňského roku statistiky evidovaly už čtyři mrtvé. Zda je současný výsledek ovlivněn zodpovědnějším chováním a menším riskováním šoférů, nebo je spíš následkem modernizace přejezdů, není 
rozhodující. Stále totiž zůstávají místa, kde se rozhodně vyplácí dávat dobrý pozor. Snadněji byste zde totiž mohli dojít k úhoně.

Lehčí nedostatky

Mluvčí drážní inspekce Martin Drápal našemu Deníku řekl, že inspektoři letos udělali na jihočeských tratích 26 kontrol a zjistili při nich čtyři nedostatky. Dva se týkají nechráněného přejezdu mezi Pořínem a Chýnovem 
na Táborsku. „Tento přejezd je zabezpečen pouze výstražným křížem. Při kontrole jsme odhalili nedostatečné rozhledové poměry pro nejpomalejší vozidlo v jednom kvadrantu," popsal mluvčí Drápal s tím, že 
místo předepsaných 132 metrů byl výhled na trať pouhých 112 metrů. Dalším nedostatkem tohoto přejezdu je i špatně umístěná návěst 'Pískejte'. „To je bod na trati, kdy musí strojvedoucí vlaku pískáním upozornit na to, že se blíží 
k přejezdu," vysvětluje Martin Drápal. Stejnou závadu inspektoři odhalili i na přejezdu mezi Strakonicemi a Volary a mezi Křemží a Vrábče. Mluvčí drážní inspekce ujistil, že zjištěné nedostatky jsou méně závažné a pro provozovatele dráhy nebude obtížné dát je do pořádku.

V jiných krajích bylo i hůře

U přejezdu v Dolním Podluží na Děčínsku byl například výhled 19 metrů namísto potřebných 110 metrů. „Byly také zjištěny případy, kdy výstražné kříže na železničních přejezdech chyběly úplně. 
V jednom případě jsme zjistili, že je sloupek s výstražným křížem zlomen a povalen vedle železničního přejezdu," dodal Martin Drápal.

Mezi vůbec nejzávažnější patří případ, kdy inspekce 
na místě nechala vyřadit polovinu z kontrolovaného počtu drážních vozidel kvůli technickým problémům dvojkolí jako je nesprávný průměr, vydroleniny, vrypy, problémy s brzdovými kotouči 
a podobně. „Tento zásah 
a uvedené zjištění je v dosavadní praxi drážní inspekce
do značné míry unikátní a jednoznačně ukazuje na důležitost provádění nastavených preventivních akcí na dráhách," zdůrazňuje mluvčí Drápal.

Někdy šlo dokonce cestujícím o život. Třeba ve středních Čechách donedávna jezdil vlak s nefungujícím blokováním vstupních dveří u osobního vozu, jež mohl jet rychlostí až 160 km/h.

„Dveře se při jízdě vlaku samovolně otevřely a v rámci bezpečnosti musel vlak mimořádně zastavit. V tomto vlaku tak bylo včasným a bezprostředním zásahem ze strany drážní inspekce jednoznačně zabráněno přímému ohrožení cestujících," dodal Martin Drápal s tím, že v tomto případě navíc příslušný provozovatel přijal i další opatření, které má v budoucnu předcházet právě takovýmto závadám.