V tak velkém rozsahu jako nyní v Husitském muzeu díla sochaře J. V. Duška zase dlouhé roky neuvidíte. Exponáty do Tábora totiž kromě muzeí a galerií zapůjčili také soukromí vlastníci. Poslední možnost seznámit se s tvorbou významného táborského umělce, jenž se před 125 lety narodil v Makově, máte do 10. července.

Kurátorka výstavy Lenka Zajícová dodala, že dokonce výstavu po vernisáži ještě doplnili. „Ještě nám Alšova jihočeská galerie půjčila hodně významný exponát, za nějž J. V. Dušek v roce 1925 získal v Paříži stříbrnou medaili. Jde o sošku běžce," upřesnila kurátorka doplnění rozsáhlé expozice s tím, že naposledy v takové míře představili tvorbu Jana Vítězslava Duška před 20 lety.

Společného jmenovatele, tedy jméno autora, mají sochy v nadživotní velikosti na Komerční bance, pomník Osvobození před Gymnáziem Pierra de Coubertina nebo interiérová výzdoba Sboru Církve československé husitské v Táboře i stovky smutečních reliéfů po celém jihočeském kraji. Kromě výročí narození Husitské muzeum výstavou zároveň připomíná i 50 let od umělcovy smrti. Jeho umělecká stopa je však patrná nejen v Táboře dodnes.

Výstava v prostorách staré radnice v Táboře potrvá do 10. července a tady si také zároveň můžete koupit obsáhlou publikaci, která k těmto výročím letos vyšla.
Jak je nejen z této knihy patrné, táborský sochař a medailér Jan Vítězslav Dušek (1891– 1966) byl velmi plodným umělcem. Jen počet plastik, které vytvořil do exteriéru, přesahuje dvě stovky. S jeho sochařskými díly se můžeme setkat zejména v jižních Čechách, v podobě pomníků obětem obou světových válek, pamětních desek, náhrobků.

„Vystavené exponáty jsou z větší části zapůjčené z různých institucí, mezi které patří Muzeum Jindřichohradecka, Alšova jihočeská galerie, Národní galerie v Praze, Městské muzeum v Bechyni, Sbor CČSH v Táboře a také ze soukromých sbírek" upřesnila kurátorka výstavy Lenka Zajícová.
Ve výstavních místnostech jsou k vidění například velkoformátové fotky z jeho táborského ateliéru, oceněná bronzová socha Lučištníka, díla s husitskou tematikou, ukázky portrétní tvorby, kdy zachytil tváře významných táborských osobností, tvorba ovlivněná první světovou válkou, medailérské práce a mnoho dalšího.

Vše doplňují kolorované fotografie z Ateliéru Šechtl & Voseček, které zachycují atmosféru válečných front. Sám Dušek byl přímým účastníkem bojů a přestože byl několikrát zraněný, nejenže se do bojů neustále vracel, ale ještě stihl tvořit.
„Dušek byl výborným znalcem anatomie lidského těla. V sochařském díle vyjadřoval jasnou a pevnou formou své výtvarné cítění. Jeho houževnatost, píle, víra a poctivá řemeslná práce byly tím, co jej zejména ve světě ve 20. až 40. letech 20. století proslavilo," dodává kurátorka.

David Peltán