V pátek započaly práce 
v centrální části areálu, které už v letošním květnu dozajista velmi změní tvář celého kampusu. V prostoru od nových budov filozofické fakulty 
a univerzitní knihovny ke kolejím vznikne klidová zóna ve stylu anglického parku, kde budou moct studenti odpočívat a trávit volný čas.

Tato dosud nevzhledná plocha se dočká celkové úpravy terénu a obnovy zeleně, přibudou sem nové chodníčky 
s osvětlením a energetickými pilířky. „Náklady se pohybují ve výši  3,5 milionu korun," řekl při představování plánovaných investic studentům vedoucí investičního oddělení univerzity Lumír Luštický.

Nejvíc se však mladí lidé zajímají o budoucí studentský klub, který má vyrůst na louce za budovami kolejí. „Klub by se nám tady určitě líbil. Teď je tady kavárna v univerzitní knihovně, ale ta má otevřeno jen do čtyř hodin. Líbilo by se nám, kdyby tu bylo něco i večer," řekl student historie Adam Veselka.

Nový studentský klub vyroste do konce roku 2015 v prostoru mezi kolejemi a zemědělskou fakultou. Vyžádá si zhruba 13 milionů korun. „Naším cílem je vytvořit centrum kampusu pro volnočasové aktivity studentů a zároveň zázemí pro studentské organizace," představil projekt rektor univerzity Libor Grubhoffer.

Klub bude sloužit jako prostor pro setkávání a volný čas, také se tu budou pořádat  společenské a kulturní akce jako koncerty, výstavy, přednášky či workshopy.

Jak upřesnil kancléř univerzity Ivan Hájek, celkový prostor klubu je koncipovaný na 70 návštěvníků.  „V případě konání větších akcí lze využít i vnější prostor před kavárnou," upřesnil Ivan Hájek s tím, že nízkopodlažní budova je koncipována tak, aby bylo ji možné otevřít ven.

Objekt bude rozdělený na dvě provozně samostatné části kryté jednou střechou. V jedné vznikne kavárna, v druhé zázemí pro studentské organizace a celoškolská pracoviště působící na univerzitě, např. Centrum podpory studentů se specifickými potřebami, Mezinárodní studentský klub, AIESEC a další.

Zázemí tohoto druhu na Jihočeské univerzitě doposud chybělo. „Univerzitní klub určitě uvítáme, hlavně když bude mít rozumné ceny. Bude fajn, když se tam budou konat kulturní akce," říká Veronika Růžičková, studentka bohemistiky na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity.

S výčtem plánovaných investic to ale klubem nekončí. V současnosti univerzita připravuje také stavbu mateřské školky s kapacitou 20 míst pro děti svých zaměstnanců.  Tak, aby mateřinka vyhovovala všem normám, postaví se zřejmě zcela nový objekt v Šípkové ulici vedle katedry botaniky. Investice by se měla pohybovat kolem deseti milionů korun a hotova by měla být v roce 2015.

Jak vysvětlil rektor Libor Grubhoffer, péčí o mladou generaci svých učitelů a vědeckých pracovníků, podpoří univerzita své výsledky a úspěchy. „Od univerzitní mateřské školky si slibujeme, že mladí rodiče z řad perspektivních pracovníků fakult a pracovišť univerzity se budou moci vrátit z rodičovské dovolené ke své pedagogické, vědecké či jiné práci mnohem dříve. To je nesmírně důležité pro obě strany, mladé kolegyně a kolegy, jakož i pro univerzitu," dodal Libor Grubhoffer.