Stejný názor s ním sdílela  i další žadatelka. „Vůbec jsem nečekala a všechno se obešlo bez problémů. Stejně jako vloni, když jsem si tady v červnu vyřizovala novou průkazku ZTP. Měli to dobře připravené. Jen mi to trochu zkomplikovala změna bydliště, protože jsme se stěhovali," svěřila se Miluše Márová z Písku.

Nárok na příspěvek na mobilitu se přímo váže na průkaz ZTP a ZTP/P, který si museli  jeho někteří držitelé v loňském roce vyměnit za nový, protože mu končila platnost. Kdyby tak neudělali, přišli by o další výhody, které díky platnému průkazu mají zajištěné.  „Česká pošta rozeslala vloni postupně na Písecku 1500 výzev k výměně ZTP a ZTP/P průkazů, z toho 65 držitelů nepřišlo," uvedla pracovnice písecké agendy PnP    a DOZP při úřadu práce Jana Hrabáková. Výměna průkazů začala loni od února a na silvestra v 10.45 vydali na píseckém pracovišti úřadu práce poslední nový průkaz osob se zdravotním postižením. Lhůta na jeho výměnu tím dnem skončila. „Pokud bude chtít někdo z uvedených 65 lidí průkaz vystavit, bude muset podat novou žádost a o té rozhodne posudková komise," dodala Jana Hrabáková.

Podmínky

O příspěvek na mobilitu mohou žádat držitelé platných ZTP a ZTP/P průkazů.
Částka je pro všechny stejná 400 korun na měsíc.
Mohou si ji nechat vyplácet buď měsíčně, nebo čtvrtletně složenkou nebo převodem na účet.

Vloni přišlo na písecký úřad práce ohledně výměny průkazů osob se zdravotním postižením  přes 1400 žadatelů. „Celý proces byl poměrně plynulý, což svědčí o dobré informovanosti a také kázni žadatelů. Ani prosinec nebyl nijak výrazně odlišný. Poslední průkaz jsme vydali v 10.45 hodin 31.prosince. V závěru roku jsme se snažili některé opozdilce kontaktovat telefonem a některým jsme poslali ještě písemnou výzvu," vysvětlil ředitel Kontaktního pracoviště Písek Úřadu práce ČR Jiří Brožák.

Přesná čísla podle něj nejde uvést, protože někteří občané již o vydání nového průkazu ani nestáli a někdy bylo důvodem i úmrtí.
Většina těch, kteří si vloni průkazy vyměnili, míří na úřad práce od pondělí 4. ledna znovu kvůli podání žádosti o příspěvek na mobilitu. Tato dávka má kompenzovat výdaje na dopravu, které má osoba se zdravotním postižením.

„Podle našeho odhadu by se mělo jednat přibližně o 1200 žadatelů. Ti v průběhu listopadu a prosince obdrželi poučení společně s tiskopisem žádosti, kterou budou uplatňovat právě v lednu. Za první tři pracovní dny nového roku  evidoval úřad práce asi 330 žádostí," doplnil Jiří Brožák. Odbavování žádostí bylo i tentokrát poměrně plynulé a netvořily se žádné veliké fronty. „Pro výběr žádostí byl rozšířen počet pracovišť a nábor byl regulován snad ke spokojenosti všech žadatelů," upřesnil Jiří Brožák.

Pro urychlení vyřízení podání žádosti je  nutné předložit platný průkaz osoby se zdravotním postižením a občanský průkaz. „Lidé chodí připravení s vyplněnými žádostmi, které dostali  poštou a mohli si je v klidu doma vyplnit. Když si nejsou s něčím jistí, zeptají se nás a my jim to pomůžeme vyplnit. Mají někdy obavy, aby to bylo správně," vysvětlila ověřovatelka dávek příspěvek na péči (PnP) a dávek osob zdravotně postižených (DOZP) Jitka Pelechová v píseckém pracovišti úřadu práce. Podle ní lidé přicházejí dobře informovaní. S komplikacemi se zatím nesetkala. „Při vyřizování výměny průkazů měli někteří problémy doložit všechno správně a někteří se i báli toho, co je čeká," dodala Jitka Pelechová s tím, že teď je situace mnohem lepší.

O nároku na příspěvek bude rozhodnuto ve správních lhůtách a všichni obdrží rozhodnutí poštou nebo si je mohou vyzvednout osobně.

Podávání žádostí

Žadatel musí vyplnit formulář a doložit ho platným průkazem ZTP nebo ZTP/P a občanským průkazem.
Pokud žadatelé nechtějí přijít o příspěvek za leden, musí podat žádost do konce ledna.