Přesto objekt, který vedle Tereziánských kasáren patří k dominantám Karlovy ulice, stojí za pozornost, a to nejen  exteriér, ale i jeho vnitřní uspořádání a výzdoba.

Budova byla postavena v letech 1886 až 1888 pro městskou spořitelnu. Dřívější dům býval  vyhlášeným centrem tance. „Stával zde takzvaný Šetnerovský dům s lepším hostincem U Jelena, v jehož sále se v první polovině devatenáctého století konala většina píseckých plesů," potvrzuje ředitel Prácheňského muzea Jiří Prášek v knize Písecké ulice.

Hostinec U Jelena či spíše jeho majitelé měli však smůlu. Stál příliš vysunutý do Karlovy ulice a ta byla velmi úzká. Zbouráním objektu s hostincem se rozšířila zhruba o šest metrů. V době bourání hostince se ulice ještě jmenovala Mostecká, jméno císaře římského a krále českého  nese od 3. února 1900.

Budova městské spořitelny tedy stojí v Karlově ulici od roku 1888. „Jedná o dvojposchoďový trojkřídlý objekt v neorenesančním stylu, s hlavním průčelím o třinácti a zadním o šesti osách, kdy do Karlovy ulice směřují tři rizality, jimž odpovídají stanové střechy," vysvětlil Martin Zeman, památkář  Městského úřadu v Písku.

Městská spořitelna však existovala v Písku již od roku 1868 (podle profesora Jana Matznera to bylo o rok později)  a  historici i pamětníci se shodují, že byla pro město vždy přínosem.  „Obec písecká ji založila a za svěřené vklady ručí svým majetkem. Koncem roku 1896 dosáhly  uložené  jistiny výše čtyř milionů zlatých. Jistiny mělo  uloženo 5848 účastníků," uvedl Jan Matzner.

Městská spořitelna stejně jako písecká občanská záložna byly už krátce po svém založení chváleny za podporu rozvoje  obchodu a průmyslu.

Fasáda i vnitřní zdobení ukazují, že městská spořitelna  při výstavbě rozhodně nešetřila.Vybudovala si vskutku reprezentační sídlo, kde ve druhém patře sídlilo ve druhé polovině 19. století i písecké muzeum.

„Budova  vždycky patřila a stále patří do majetku města a zastupitelé ji nedávno zařadili mezi objekty, které se nebudou prodávat," informoval Jiří Žáček z odboru investic 
a rozvoje Městského úřadu Písek.

V objektu měl kanceláře okresní podnik služeb a po ukončení jeho činnosti počátkem devadesátých let minulého století byl pronajat Agrobance a dalším subjektům. Právě Agrobanka v roce 1998 velkým nákladem a za dohledu památkářů budovu velmi citlivě zrekonstruovala. „Bydlím nedaleko Písku, ale  
v této budově jsem nikdy nebyla. Překvapily mě zdobené dveře, kované zábradlí a hlavně  strop  nad schodištěm. Je to jako v zámku," řekla  Ludmila Stiborová při loňském dnu otevřených dveří  památek.

Nyní v budově sídlí jedna z bank a další nájemníci.