Pokud člověk do performance dává všechno, lidem se to prý líbí a ochotně přispívají i penězi. S autoritami prý žádné problémy nejsou. „Akorát po desáté hodině musím s hraním přestat," doplňuje Daniel Beneš.

Na rozdíl od koncertů v interiéru se má na ulici šanci zastavit více lidí. „Příští rok v létě chci určitě hrát zase," komentuje nadšeně své plány muzikant.

Letos poprvé dostalo od českokrumlovské radnice pouliční hraní oficiální zelenou společně s několikabodovým doporučením. Umělci, kteří se rozhodnou předvést svůj kumšt kolemjdoucím, by se měli řídit například tím, že budou mimo jiné dodržovat veřejný pořádek a mravnost, respektovat hygienické limity podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Doporučení pro pouliční vystupování, takzvaný busking, se donedávna dala najít na městském webu. Tam odtud ale zmizela. Nicméně mezi jejich hlavními body se dá uvést například žádost, aby pouliční umělec v jedné lokalitě vystupoval maximálně dvě hodiny, nepoužíval zesilovače, megafony, neomezoval kolemjdoucí, vstup do okolních objektů, nehrál v době státního smutku a smutečních událostí a podobně.

Muzika zněla Krumlovem často

V Českém Krumlově se během léta vyrojilo opravdu hodně pouličních muzikantů, až člověk kolikrát nevěřil vlastním očím a uším. Vždyť vidět a na vlastní uši slyšet například hang drum, švýcarský nástroj podobný melodickému kovovému bubnu, se tady dosud snad jeho příznivcům asi nikdy nepoštěstilo. Koneckonců ani flašinetář s pravým nefalšovaným flašinetem nebýval v Krumlově pravidelným hostem.

Jak včera dodal velitel českokrumlovských strážníků Jan Šítal, první sezóna byla v tomto ohledu vydatná. „Pouličních muzikantů je opravdu hodně, ale jediné stížnosti, které jsme zaznamenali, byly v tom ohledu, že hudební produkce v některých místech ruší výklady turistických průvodců," řekl Jan Šítal s tím, že takovým typickým místem je Lazebnický most.

Pravdou je, že nad hudební produkcí si často povzdychne personál různých obchůdků, když chtě nechtě musí muzikanta v dohledu poslouchat někdy i víc než dvě hodiny.

Jiní prodejci si to naopak užívají. „Potěšilo mě, když kluci chvíli hráli na rohu ulice. Z práce se do města, abych si muzikanty poslechla, dostanu jen těžko. Bylo příjemné, když pro jednou přišla muzika za mnou," pochvaluje si hudbu linoucí se ulicemi Hana Lauková z Českého Krumlova, která pracuje v obchodě se zdravou výživou přímo v centru města.

Kromě povinností vyplývajících ze zákona o zdraví a z autorského zákona, se pouliční umělci mají řídit městskými pravidly, která jsou ovšem právně nevymahatelná. Podle strážníků některá doporučení někteří muzikanti akceptují, jiní nikoliv. Těch ale byla letos menšina.

Některá doporučení města

Český Krumlov vydal k provozování pouličního vystupování (buskingu) například tato doporučení umělcům:

- jedná se o živou produkci
- jednu produkci buskingu mohou provozovat současně nejvýše čtyři osoby
- busking bude provozován v době od 10.00 do 21.00 hodin
- jeden provozovatel buskingu může v jedné lokalitě uskutečňovat veřejnou produkci nejdéle dvě hodiny
- provozovatel buskingu nebude umísťovat na veřejném prostranství žádné hmotné předměty (reklamní poutače, pódia apod.)
- bude dodržen hlukový limit max. 45 dB, provozovatel buskingu nebude používat bicí soupravy, zvukové zesilovací aparatury, megafony apod.
- prodej nosičů s vlastní tvorbou bude uskutečňován pouze bez umístění prodejního zařízení
- nebude nijak omezen vstup do okolních objektů
- nebude nijak omezen a rušen volný pohyb kolemjdoucích a současně bude zachován přiměřený volný průchozí profil chodníku či komunikace
- nebude nijak omezen a rušen průběh povolených, oznámených či dalších akcí (platí i pro aktivity jiného provozovatele buskingu, který započal produkci dříve a dodržuje doporučení)
- provozovatel buskingu bude dbát pokynů jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a dalších orgánů veřejné moci při výkonu jejich pravomoci.