A na co by se mělo žádat? V diskuzi mezi zastupiteli zazněly například návrhy na rekonstrukci chodníků ve městě. Tam je ale podle starostky Martiny Mikšíčkové třeba ještě počkat, až bude vybudovaná nová kanalizace a nový vodovod, aby pak stavební práce chodníky neponičily. Zastupitelé se nakonec shodli na tom, že se pokusí získat dotaci na zateplení čelní zdi a opravu střechy na městském domě číslo popisné 75. „Dva přízemní byty jsou vlhké a je tam plíseň. Okna jsou tam už sice vyměněná, ale střecha je hodně špatná, zatéká jí, a zateplení čelní zdi by také pomohlo," doplnila Martina Mikšíčková.

Dále uvažovali o podání žádosti o dotaci z Fondu dopravní infrastruktury na chodníky u silnice první, druhé a třetí třídy. Tam je možné získat dotaci až 85 procent z uznatelných nákladů. Spoluúčast města by byla jen patnáct procent.

Zastupitelé uvažovali o tom, že by dotační peníze použili na opravu chodníku v Kopeckého ulici. Bohužel ani v tomto případě o dotaci žádat nemohou, protože i tady vede vodovod a kanalizace. Udržitelnost projektu je pět let a po tu dobu by nesměli dělat do chodníků žádné zásahy. „S chodníky musíme ještě počkat. V současné době projektant vypracovává projektovou dokumentaci na výstavbu čistírny odpadních vod, kanalizace a vodovodu, která by měla být připravená do poloviny prosince k územnímu rozhodnutí," vysvětlila Martina Mikšíčková. Na zmíněný projekt chtějí žádat o dotaci příští rok v září.

Letos ale ještě podají žádost o krajskou dotaci na úroky z úvěru, který využili na zateplení školy.

V současné době se ještě rozhodují o tom, na co by nejvíce potřebovali případnou dotaci z krajského Programu pro rozvoj hospodářsky slabých oblastí.