Mělo by zde vyrůst jakési dobové zázemí staveniště z poloviny 14. století, kdy se hrad stavěl. „Na Křemežském potoce se železná ruda vyskytovala a dokonce se tu i těžila," řekl k plánům na stavbu archeologického parku starosta Křemže Josef Troup. „Tam, kde je v Holubově Artypa, byly adolfovské železárny." O jejich přítomnosti svědčí i zbytky zeleně zbarvené strusky 
v potoce, kterou někteří mylně považují za vltavíny. „Výroba železa z místní suroviny by byla maximálně autentická," dodal starosta.

„My jsme v podstatě připravení," řekl ke stavbě archeologického parku Jindřich Figura, který se středověkou výrobou železa zabývá profesionálně. „Ještě se musí doladit poslední smlouvy a právně ošetřit podle nového zákoníku náš spolek."

Členům Spolku pro oživení historie Dívčí kámen ale nejde jen o výrobu železa. „Chceme tu postavit řemeslný dvůr 
s několika různými dílnami 
s výrobou, ale aby byla opravdu autentická, jako ve 14. století," přiblížil Jindřich Figura. „Já sám vyrábím historické repliky zbraní, jeden z kolegů se zabývá keramikou, další textiliemi." V podhradí by měl ze všeho nejdřív vyrůst dobový prkenný plot, poté několik budov. „Uvidíme, co stihneme, chtěli bychom tam mít i kovárnu a huť."

Ve spolku se podle výrobce středověkých zbraní angažuje i Ondřej Chvojka, ředitel Archeologického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. „Stavba tak bude v podstatě fungovat i jako experimentální pracoviště ústavu," přiblížil Jindřich Figura význam parku i coby pracoviště pro ověřování experimentální archeologie a zároveň výukového a vzdělávacího centra.

Pokud vše půjde, jak je naplánováno, v příštím roce by členové spolku chtěli archeologický park rozšířit i o pracoviště s pravěkou výrobou. „Na místě hradu je také hradiště z doby bronzové," popsal historii místa Jindřich Figura, „v podstatě to je středověk a pravěk spojený v jednom."

Kromě tohoto odvážného projektu se na hradě počítá s pokračováním konzervačních prací. „Od Ministerstva kultury máme v rámci Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2015 přislíbené peníze na zabezpečení severozápadního nároží a dozdění severní a západní zdi hlavního paláce," uvedla dlouholetá provozovatelka hradu Zdeňka Tučková. „Chtěli bychom také opravit vstupní bránu a nějaké kaverny ve zdivu." Výše dotace bude záviset i na tom, kolik se vybere na vstupném, z něhož je kryta třicetiprocentní spoluúčast. „Jako každý rok máme také zažádáno o granty na kraji, uvidíme, jak uspějeme." doplnil starosta Křemže Josef Troup. Kraj dotuje nejen konzervaci, ale i živou kulturu.

V plánu je také adrenalinová lanovka, která by měla vést od zastavení s vyhlídkou na naučné stezce kolem Dívčího kamene až na hrad. „Nevím ale, jak je autor tohoto projektu daleko, právě obíhá kolečko na CHKO, Národním památkovém ústavu a Lesích ČR a chtěl by to také spustit tuto sezónu. To ale bude hlavně pro ty odvážné," dodal se smíchem Josef Troup.