Kopec Svákov se v brzké době dočká nového krajinného prvku. Střípek do mozaiky zdejšího výletního místa by rád připojil soběslavský katolický kněz Jan Hamberger.
V jeho mysli se zrodil nápad vybudovat v prostoru křížovou cestu. Její umístění podél písčité cesty vyplynulo z polohy kaple v polovině vrcholu, ke které bude směřovat.

Město coby vlastník pozemku s osazením děl souhlasí. Na pořízení všech 
14 zastavení vytesaných do kamene, z nichž šest již kamenosochař Martin Mikula vytvořil, se skládají dárci. Farnost sumu odhadla na 180 tisíc korun.

„Atmosféra našeho města a jeho okolí je tvořena mnoha dominantami. Jedním z nich je i Svákov a i dnes dříve často navštěvované poutní místo s léčivým pramenem přitahuje mnohé návštěvníky," vysvětluje Jan Hamberger k výběru lokality pro křížovou cestu.
Zdejší kostelík vysvětili 
v roce 1867 a dodnes se 
v něm dochoval oltářní obraz piety zobrazující Pannu Marii, která drží tělo svého mrtvého syna Ježíše. „Myslím, že právě pohled na trpící matku pomáhá překonávat mnohé bolesti, které lidský život přináší," míní farář.
Podle něj by každá generace měla uchovávat dědictví předků a vytvořit něco nového pro ty příští. „Co zůstane po naší době? Jen supermarkety, dálnice, koridory," zamýšlí se Jan Hamberger.

Farář Jan Hamberger zastává názor, že i dnes máme vytvářet díla, která nemají jen funkční charakter. „Zvláště nyní, kdy mnozí volají po křesťanských kořenech Evropy, nabízím křížovou cestu, která poukazuje na pravé kořeny křesťanství a obětující se lásku Boha ke každému člověku," dodává Jan Hamberger.

Již od středověku bylo zvykem, že v krajině vznikaly sakrální stavby. Křížové cesty se jako repliky jeruzalémských míst začaly objevovat od druhé poloviny 18. století v chrámech a od 19. století i ve venkovním prostoru. Křížové cesty byly většinou stavěny jako výklenkové kapličky se 14 zastaveními. Připomínají cestu Ježíše Krista od jeho soudu u římského místodržitele Piláta Pontského až k ukřižování na Golgotě za hradbami Jeruzaléma.

„Naše první zastavení pravděpodobně umístíme na rozcestí u kříže, další podél cesty až ke kapli, která odpovídá třináctému zastavení, kdy je Ježíš snímán z kříže do klína své matky. Cesta bude končit čtrnáctým zastavením nad kaplí, kdy je Ježíš ukládán do hrobu," upřesnil Jan Hamberger.

Pokud se farnosti podaří nashromáždit potřebný obnos peněz, kněz věří, že svákovská křížová cesta kulturně i duchovně obohatí atmosféru zdejší krajiny a umožní lidem prožít odvěký problém lidského utrpení a smrti.
Farnost vypsala sbírku, na kterou postupně přichází potřebné peníze. I výtěžek z koncertů místního hudebně-literárního sdružení Hamave plyne na účet sbírky. Nejbližší představení se uskuteční v neděli od 18 hodin v soběslavském kostele svatých Petra a Pavla. Jako host vystoupí violoncellistka Barbora Soukupová.

Cesta na kopec

Jednotlivá zastavení vznikají v dílně v bývalém Otavanu. Kamenosochař Martin Mikula dokončil již šest reliéfů, sedmý právě dostává svou podobu.

„Jako Soběslaváka mě potěšilo, že mě farnost oslovila," netají se Martin Mikula. „Vytvoření křížové cesty beru jako prestižní záležitost a současně výzvu, že mohu svým dílem do jisté míry ovlivnit podobu okolí našeho města. Považuji Soběslav za svou, i když už bydlím v Myslkovicích. Kamenné bloky ponesou kromě reliéfu i označení příslušného zastavení římskou číslicí," dodal.

Křížové cesty:
V Jistebnici se nachází na návrší Vyšehrad jihozápadně od města. Je chráněnou kulturní památkou České republiky. Tvoří ji kamenné kříže a vede ke kapli sv. Máří Magdalény.
V Mladé Vožici se nachází ve východní části města. Tvoří ji kamenné sloupky se dvěma nikami.
V Klokotech (na snímku) v Táboře vede alejí v západní části města, je chráněnou kulturní památkou. Tvoří ji čtrnáct kamenných kapliček s mělkou nikou.
Ve Veselí nad Lužnicí se nachází na prostranství kolem kostela Povýšení svatého Kříže.
V Chotovinách  ji najdete na severozápadním okraji obce v lese. Tvoří ji čtrnáct kamenných sloupků.

Věra Hanzalová z městského úřadu naznačila i jednu zajímavost. „Týká se čtrnáctého zastavení, které najde své místo mezi lavičkami před kaplí a možná bude oboustranné," uvedla s tím, že zatím není rozhodnuto, ale farnost o takovém provedení uvažuje, neboť ke kapli vede více cest.

Kaplička křížové cesty na Klokotech„Čelem toto zastavení bude směřovat ke kapli, strana k nedvědické cestě ponese text z Bible. U jednotlivých zastavení se uvažuje o umístění kovových popisků daného objektu," upřesňuje Věra Hanzalová.

Členka křesťanského společenství a varhanice Martina Pechová je iniciativou faráře potěšena. „Myslím, že křížová cesta k tomuto místu patří. Zapadne do krajiny, protože použitý materiál souzní s okolní přírodou. Pro návštěvníky prostoru připomene oběť Ježíše Krista, jenž nesl kříž."

Zastavení sochá Martin Mikula

V dílně všestranného umělce Martina Mikuly se v současné době rodí dílo, které si objednala zdejší farnost. Křížové cestě dává neobvyklou podobu připomínají talíř položený na kameni, z něhož vystoupí jednotlivé reliéfy.

V jeho dílně najdete nejen rozpracovanou křížovou cestu, ale také artefakty kovářské, například tu roste do krásy nový kříž na malou věžičku kostela sv. Petra a Pavla, který se v současnosti opravuje.

Co je pro vás nejsložitější při tvorbě křížové cesty?
Vzniká z rulových kvádrů, a proto musím počítat s přirozenými prasklinami materiálu.

A nejzajímavější?
Kamenné bloky nejsou z daleka. Pochází z prostoru vykutaného do skály při budování dálnice blízko Soběslavi. Ředitelství silnic a dálnic je darovalo.

Jak vznikla představa o podobě zastavení?
Jednotlivé reliéfy tvořím podle obrazů z místního kostela sv. Víta.

Kdy dílo dokončíte?
Kolem poloviny září. Teď začínám sedmé zastavení.

Co už máte za sebou?
Řadu realizací na sochařských sympoziích, třeba na Moravě v Lužicích u Hodonína. Pravidelně se zúčastňuji také sympozií v Hořicích v Podkrkonoší, kde sídlí kamenická a sochařská škola. Dále se věnuji i restaurování. Podílel jsem se teď i na obnově Samsonovy kašny v Budějovicích nebo balkonů na zámku Hluboká či štuků hotelu Krakonoš v Mariánských Lázních. V roce 2012 jsem v Soběslavi pořádal sympozium Dřevo, kámen a živly. Městský prostor v té době obohatilo pět skulptur.

Na co jste nejvíce pyšný?
Asi na dvě žulové lavičky, které jsem dělal pro Hlubokou nad Vltavou. Jsou z původního bloku žuly opracované tak, jako by kámen ohladila svým působením voda a vymlela v něm takový prostor, že se dnes jedna lavička využívá jako sofa a a druhá jako křeslo. Oba objekty jsou vyleštěné dohladka a hned po jejich instalaci je obsadili zvědaví obdivovatelé umění. Na této zakázce jsme pracoval i v zimě a i kvůli nepoddajnému materiálu jsem si na ní přivodil i zánět šlach.

Eva Výborná